LTD naujienos

Lietuvos teisininkų draugijos pozicija

Lietuvos teisininkų draugijos Taryba, 2019 lapkričio 08 d. susirinkusi į posėdį Alytuje, išreiškė vieningą Lietuvos teisininkų draugijos poziciją dėl Lietuvos Respublikos Seimui pateiktų Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 12, 16, 22, 23, 24, 35, 36, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 64 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Notariato įstatymo Nr. I-2882 3, 6, 9, 10(1), 22, 34, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 10(2) straipsniu ir 10(2) straipsnio pernumeravimo bei pakeitimo įstatymo projekto ir Antstolių įstatymo Nr. IX-876 5, 8, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 30, 34, 35, 36 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto.

Lietuvos teisininkų draugija visiškai palaiko Lietuvos Advokatūros, Lietuvos Notarų rūmų bei Lietuvos Antstolių rūmų išsakytas pozicijas dėl įstatymų pakeitimų projektų. Nors jos yra paremtos aiškiais teisiniais argumentais, mokslo atstovų nuomone (kartu buvo pateiktos autoritetingų mokslininkų (buvusio LR Konstitucinio Teismo teisėjo prof. Egidijaus Šileikio bei akademiko prof. Vytauto Nekrošiaus) išvados), minėtų įstatymų pakeitimų įstatymų projektai visgi teikiami Lietuvos Respublikos Seimui iš esmės nepakeisti.

Lietuvos teisininkų draugijos nuomone, minėtų įstatymų pakeitimų įstatymų projektus lydinčiuose dokumentuose deklaruojami pakeitimų tikslai negali būti pasiekti tokiomis priemonėmis, kokios siūlomos teikiamais įstatymų pakeitimų projektais.  Tuo tarpu žala, kurią gali sukelti ir, tikėtina, sukels minėtų įstatymų pakeitimai, gali būti didelė ir ilgalaikė.

Tikime ir suprantame, kad Lietuvos Respublikos Seimo nariai, pagrindiniu komitetu paskirto Teisės ir teisėtvarkos komiteto (kuriame klausymai numatyti jau 2019 12 02 d.) nariai yra išsamiai susipažinę su aukščiau minėtomis mokslininkų išvadomis bei kitais teisiniais argumentais. Jų nekartojame. Lietuvos Advokatūros, Lietuvos Notarų rūmų bei Lietuvos Antstolių rūmų išsakytus argumentus bei mokslininkų pateiktas išvadas palaikome visa apimtimi.

Lietuvos teisininkų draugija nepritaria minėtiems įstatymų pakeitimų įstatymų projektams bei mano, jog dėl minėtų įstatymų pakeitimų projektų būtina platesnė diskusija, į ją įtraukiant visas suinteresuotas puses bei mokslo atstovus.

Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas                                        dr.  Arnas Paliukėnas

LTD Raštas

Back to top button