Teismai

LVAT: jeigu valstybinė socialinio draudimo pensija yra permokama dėl pensiją skiriančios ar mokančios įstaigos kaltės, permokėtas dydis iš pensijos gavėjo negali būti išieškomas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 2016 m. gruodžio 14 d. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovų (išmokų gavėjos dukters ir sūnaus) solidariai 2 413,45 Eur valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos permoką, susidariusią nuo 1997 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d., dėl to, kad 1997 m. rugpjūčio 5 d., teikdama prašymą skirti našlių pensiją, išmokų gavėja pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, t. y. nurodė netikslią santuokos su sutuoktiniu nutraukimo datą.

Tokį prašymą Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė. Tokį pirmosios instancijos teismo sprendimą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nors ir kitais motyvais 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi paliko nepakeistą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, remdamasis išplėstinės teisėjų kolegijos byla, kurioje buvo vertinta panaši susiklosčiusi faktinė situacija, ir pabrėždamas, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, kaip viešojo administravimo subjektui, yra keliami reikalavimai savo veikloje laikytis įstatymų viršenybės, objektyvumo proporcingumo bei gero administravimo principų ir priimti teise ir faktais pagrįstus individualius administracinius aktus, padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, grįsdamas savo reikalavimą priteisti susidariusią valstybinės socialinės draudimo našlių pensijos permoką vien ta aplinkybe, kad neturėjo duomenų apie išmokų gavėjos ir jos sutuoktinio santuokos nutraukimą, nes apie šį faktą išmokų gavėja, teigdama prašymą skirti našlių pensiją, neinformavo, neįrodė, kad valstybinė socialinio draudimo našlių pensija buvo permokėta dėl išmokų gavėjos kaltės.

Sprendžiant, ar nagrinėjamu atveju yra pagrindas konstatuoti pakankamą asmens kaltę dėl susidariusios našlių pensijos permokos, būtina įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, lėmusias atitinkamos socialinio draudimo išmokų permokos susidarymą, asmens elgesio objektyviuosius požymius, tačiau ir subjektyvaus pobūdžio aplinkybes. Todėl šiuo atveju Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui neįrodžius išmokų gavėjos neteisėtų veiksmų, t. y. vienos iš atsakomybei kilti reikalingos sąlygos, prašymas priteisti solidariai iš išmokų gavėjos sūnaus ir dukters susidariusią socialinio draudimo našlių pensijos permoką negali būti tenkinamas.

 

Back to top button