Institucijos

Priimti direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros pakeitimai

Europos Parlamentas (EP) priėmė naujas taisykles dėl tėvystės ir neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų. Patvirtintos taisyklės įpareigoja ES valstybes užtikrinti, kad vyrams priklausytų mažiausiai dešimties darbo dienų apmokamos tėvystės atostogos, kurių jie turėtų išeiti apytiksliai tuo metu, kai vaikas gimsta (įskaitant atvejus, kai jis gimsta negyvas). Jos turi būti apmokamos ne prasčiau nei laikinojo nedarbingumo atostogos.

Be to, valstybės privalės užtikrinti, kad kiekvienas iš tėvų turėtų teisę bent dviem mėnesiams išeiti neperleidžiamų apmokamų vaiko priežiūros atostogų. Jos nėra privalomos. Tos šalys, kurios jau dabar taiko pusmečio ar ilgesnes vaiko priežiūros atostogas, turės užtikrinti, kad jų laikotarpiu tėvai bent pusmetį gautų atlyginimą arba išmoką, sudarančią ne mažiau kaip 65 proc. bazinio atlyginimo.

Valstybės taip pat turės kasmet numatyti bent penkias papildomas nedarbo dienas tiems, kurie rūpinasi sunkiai sergančiais ar senatvinių sutrikimų turinčiais giminaičiais. Be to, dirbantys tėvai ir globėjai turės teisę prašyti lanksčių darbo sąlygų, pavyzdžiui, darbo nuotoliniu būdu arba lankstaus darbo grafiko. Svarstydami tokius prašymus darbdaviai turės atsižvelgti ne tik į savo išteklius ir veiklos pajėgumus, bet ir į darbuotojų specialiuosius poreikius.

Direktyva įsigalios dvidešimtą dieną po jos paskelbimo ES oficialiajame leidinyje. Valstybės turės ją įgyvendinti per trejus metus.

 

Europos Parlamento informacija

Back to top button