Institucijos

ES palengvins vienos valstybės ribas peržengiantį bendrovių judumą

ES žengė dar vieną žingsnį siekdama priimti naujas taisykles, kuriomis turėtų būti palengvintas vienos valstybės ribas peržengiantis ES bendrovių judumas. Nuolatinių atstovų komitete šiandien posėdžiavę ambasadoriai ES susitarė dėl Tarybos pozicijos dėl direktyvos dėl bendrovių vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo projekto.

Šia direktyva bendrovėms bus sudarytos sąlygos naudotis visa ES bendrosios rinkos teikiama nauda. Ja nustatomos išsamios procedūros, taikytinos vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, skaidymo atveju, ir numatomos papildomos taisyklės dėl ES valstybėse narėse įsteigtų ribotos atsakomybės bendrovių vienos valstybės ribas peržengiančio jungimo.

Direktyva nustatomos procedūros, kuriomis bus išsaugotas vienos valstybės ribas peržengiančių veiksmų teisėtumas pagal visas atitinkamas nacionalines teisės sistemas ir kartu bus užtikrinta, kad darbuotojai ir akcininkai būtų tinkamai informuojami apie numatomą tam tikro veiksmo poveikį. Be to, joje numatytos tam tikros apsaugos priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti atitinkamos bendrovės akcininkus bei darbuotojus ir kreditorius.

Galiausiai (ir tai ne mažiau svarbu) šia direktyva skatinama viso vienos valstybės ribas peržengiančio veiksmo metu naudoti skaitmenines priemones ir keistis atitinkama informacija per esamus verslo registrus, sujungtus tarpusavyje skaitmeniniu būdu.

Europos Vadovų Tarybos informacija

Back to top button