Institucijos

Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose

Dažnai yra klausiama, kokia pasiūlymuose nurodoma informacija gali būti konfidenciali. Supažindinant viešojo pirkimo dalyvius su laimėjusiu pasiūlymu, taip pat viešai skelbiant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, jos pakeitimus bei laimėjusį pasiūlymą, dažnai kyla klausimų dėl atskleidžiamos ar viešinamos informacijos konfidencialumo. Praktikoje pastebima, kad tiekėjai gan dažnai piktnaudžiauja klaidingai nurodydami, jog visas pasiūlymas ar didžioji jo dalis yra konfidenciali arba sudaro jų komercinę paslaptį, o perkančiosios organizacijos, siekdamos išvengti galimų ginčų su tiekėjais, nepaisydamos įstatyminės prievolės bei skaidrumo principo, yra linkusios konfidencialia laikyti beveik bet kokią tiekėjo nurodytą informaciją. Vis dėlto viešojo pirkimo vykdymo metu iš tiesų konfidenciali informacija perkančiosioms organizacijoms pateikiama itin retai bei ypatingai retai pasitaiko mažų perkančiųjų organizacijų vykdomuose arba įprastų pirkimo objektų (pvz. maisto produktai, buitinė chemija, kanceliarinės prekės ar kompiuterinė įranga) pirkimuose.

Atsžvelgiant į tai, Viešųjų pirkimų tarnyba parengė informacinį leidinį „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“.

 

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija

Back to top button