MinisterijaTeismai

Skelbiama atranka Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjų vietoms užimti

Teisingumo ministerija informuoja, kad skelbiama dviejų kandidatų į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus, kuriuos į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atranka. Šie teisėjai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 254 straipsnį bus skiriami šešerių metų kadencijai nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Jie pakeis šiuo metu Europos Sąjungos Bendrajame Teisme dirbančius teisėjus iš Lietuvos, kurių kadencijos baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Remiantis Europos Sąjungos sutarties 19 straipsniu, Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjai skiriami Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu. Reikalavimai Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjui yra nustatyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 254 straipsnyje.

Bendrojo Teismo nariai parenkami iš asmenų, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių ir kurie tenkina aukštoms teisėjo pareigoms keliamus reikalavimus. Valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu jie skiriami šešerių metų kadencijai pasikonsultavus su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatytu komitetu.

Atranka bus vykdoma pagal teisingumo ministro 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1R-255 patvirtintą Pretendentų į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašą. Asmenys, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2018 m. gruodžio 7 d. turi pateikti paraišką dalyvauti atrankoje (t. y. rašytinį prašymą, gyvenimo aprašymą (curriculum vitae) ir motyvacinį laišką). Dokumentai siunčiami Teisingumo ministerijai elektroniniu paštu atranka@tm.lt. Telefonas pasiteirauti: (8 5) 266 29 09.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 52 straipsnio 3 dalyje nustatytą tvarką Lietuvos Respublikos teisėjo kandidatūrą į ES Bendrojo Teismo teisėjus turi pateikti Vyriausybė, gavusi Respublikos Prezidento pritarimą ir pasikonsultavusi su Seimu.

Back to top button