Institucijos

Naujausia Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklos statistika

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) pateikė savo 2018 metų trijų ketvirčių veiklos statistiką. Teigiama, kad palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, daugelio VDAI veiklų apimtys augo dvigubai. Tai daugiausia lėmė Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo pradžia.

KONSULTACIJOS. Suteikta 6 973 konsultacijos, iš jų 1 386 – asmenims ir 5 587 – duomenų valdytojams.

SKUNDAI. Po gegužės 25 d., kai buvo pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, gautų skundų padvigubėjo, palyginti tuos pačius šių ir ankstesnių metų laikotarpius. Per 2018 m. 3 ketvirčius gauta 644 asmenų skundai, 2017 m. to paties laikotarpio statistika – 311.

Šiuo metu gautų skundų daugiausia dėl:
– 137 dėl tiesioginės rinkodaros;
– 124 dėl vaizdo duomenų;
– 69 dėl duomenų tvarkymo internete;
– 52 dėl skolininkų duomenų;
– 41 dėl valstybės registrų;
– 32 dėl asmens kodo;
– 21 dėl ypatingų asmens duomenų.

Daugiausia skundų gauta dėl privataus sektoriaus – 516, dėl valstybės institucijų – 80.

DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI. Gauta 80 pranešimų apie duomenų saugumo pažeidimus. Dėl 58 atvejų jau baigti tikrinimai. Pagal pažeidimo aplinkybes pranešimai pasiskirstė taip:
– Duomenų paviešinimas – 38;
– Duomenų praradimas – 9;
– Duomenų vagystė – 6;
– Duomenų nukopijavimas – 3;
– Duomenų iškraipymas – 2;
– Kita – 15.

Pradėtame taikyti BDAR numatyta pareiga informuoti VDAI apie duomenų apsaugos pareigūno paskyrimą. Apie tokio pareigūno paskyrimą pranešė 1 176 organizacijos, tarp jų panašus skaičius viešųjų ir privačių juridinių asmenų. Daugiausia pranešusiųjų verčiasi prekių ir paslaugų veikla – 799, 241 – valstybės institucijų ir įstaigų, 205 – švietimo ir kultūros, 152 – sveikatos priežiūros, 70 – finansų institucijų ir kita veikla.

 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija

 

Back to top button