Teismai

EŽTT: Lietuvos teismams netinkamai pritaikius prejudicinių faktų institutą buvo pažeistas EŽTK 6 straipsnis

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) spalio 2 d. sprendimu pripažino, kad Lietuvos teismai pažeidė EŽTK 6 straipsnį (Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) byloje Kožemiakina v. Lietuvą. Pareiškėja skundėsi, kad civilinėje byloje pagal V. M. ieškinį prieš nepilnametį pareiškėjos sūnų ir pareiškėją dėl neturtinės žalos atlyginimo Lietuvos bendros kompetencijos teismai, remdamiesi baudžiamojoje byloje nustatytu faktu, kad pareiškėjos sūnus padarė neteisėtus veiksmus bei nukentėjusiajam buvo padaryta žala, priteisė iš pareiškėjos sūnaus bei subsidiarios civilinės atsakomybės pagrindu iš pareiškėjos neturtinės žalos atlyginimą V. M. naudai. Teismai civilinėje byloje konstatavo, jog yra nustatytos pareiškėjos sūnaus civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, kaltė, priežastinis ryšys ir ieškovui V. M. padarytoji žala. Pareiškėja Kožemiakina skundėsi, kad nacionaliniai teismai civiliniame procese nepagrįstai rėmėsi faktais, nustatytais baudžiamojoje byloje, kurioje jos tuo metu nepilnametis sūnus buvo apklaustas tik liudytoju ir kurioje pati pareiškėja neturėjo jokio procesinio statuso.

EŽTT atkreipė dėmesį, kad baudžiamoji byla pareiškėjos nepilmečiui sūnui buvo nutraukta dėl jo amžiaus ir vėliau galėjo būti nagrinėjama civilinė byla dėl neturtinės žalos atlyginimo. Tačiau tokios civilinės bylos nagrinėjimas turi atitikti visus teisingo proceso principus. Lietuvos teismai laikėsi nuostatos, kad nepilnamečio vaiko prisipažinimas baudžiamojoje byloje apklausos metu buvo pakankamas pagrindas civilinei atsakomybei ir pritaikę civilinio proceso kodekso 182 straipsnį (aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti) priteisė neturtinę žalą. EŽTT pabrėžė, kad ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomąsi pozicijos, kad ne visi baudžiamosios bylos faktai laikomi įrodytais civilinėse bylose. Prejudiciniais faktais laikomi asmenų nusikalstami veiksmai, nusikalstamų veikų padariniai, jei jų atžvilgiu buvo priimtas teismo nuosprendis.

EŽTT nusprendė, kad Lietuvos teismams civilinėje byloje pritaikius civilinio proceso kodekso 182 straipsnį, pareiškėjai nebuvo suteiktas šansas ginčyti sąlygų civilinei atsakomybei kilti ir dėl to buvo pažeista jos teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą.

Back to top button