Teismai

LVAT apie pirmumo teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą

Rugpjūčio 16 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė nutartį, kurioje nagrinėjo pirmumo teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Teismas konstatavo, kad žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo nustatytas reguliavimas ir jo tikslai, įstatyme įtvirtinta garantija žemės ūkio paskirties žemės bendraturčiams ar naudotojams tuo pačiu yra suvaržymas žemės sklypo savininkui.

Remiantis Įstatymo 5 straipsnio 5 dalies nuostatomis, kai pirkti parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą pirmumo teise pageidauja keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, pažymoje išvardijami visi vienodą pirmumo teisę turintys asmenys ir žemės savininkas pats nusprendžia, kuriam asmeniui arba asmenims, kai parduodama keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise, pasiūlytomis sąlygomis parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Tokiais atvejais kitą sandorio šalies pasirinkimą nulemia žemės sklypo pardavėjo valia, bet ne viešojo administravimo subjekto sprendimas. Viešojo administravimo subjekto kompetencija tokiu atveju apsiriboja tik faktų konstatavimu, kad potencialūs pirkėjai turi įstatyme numatytas pirmumo teises.

Žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudojimo laikas, kol sutartis neįregistruota Nekilnojamojo turto registre, nesukelia tų teisinių pasekmių – pirmumo teisės įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą, nes Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyti kriterijai laikytini imperatyviais, jų interpretuoti plečiamai, t. y. išaiškinant, kad reikšmingas faktinis žemės sklypo naudojimas iki sutarties įregistravimo, nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, nesutiktina su atsakovo siūlomu Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatų aiškinimu, pagal kurį vienų žemės sklypo naudotoju laikomas asmuo, faktiškai naudojęs žemės sklypą žemės ūkio veiklai ne mažiau kaip vienerius metus, neatsižvelgiant į tai, kada Nekilnojamojo turto registre įregistruota žemės nuomos sutartis.

Back to top button