Institucijos

Parengtos viešųjų pirkimų sutarčių keitimo gairės

Viešųjų pirkimų tarnyba, įgyvendindama Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas metodinėmis priemonėmis“, projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0004, parengė Sutarčių keitimo gaires. Siekiant suderinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų teisę su Europos Sąjungos teisės reikalavimais, į nacionalinę teisę perkėlus Direktyvos 2014/24/ES / Direktyvos 2014/25/ES nuostatas, pasikeitė iki tol galiojusi sutarčių keitimo tvarka.

Keičiant sutarties sąlygas, kyla rizika, kad toks pakeitimas gali būti pripažintas esminiu sutarties sąlygų pakeitimu, t. y. nustatančiu iš esmės kitokias sutarties sąlygas nei buvo nustatytos pirkimo dokumentuose. Direktyvoje 2014/24/ES / Direktyvoje 2014/25/ES aiškiai reglamentuoti atvejai, kada sutarčių sąlygų pakeitimai jų galiojimo laikotarpiu gali būti atliekami nevykdant naujos pirkimo procedūros. Gairėse apžvelgiami atvejai, kada galiojančių sutarčių sąlygų keitimas yra galimas be naujos pirkimo procedūros vykdymo. Gairėse yra aptarta ir svarbiausia ES Teisingumo Teismo praktika.

 

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija

Back to top button