Teismai

LAT išteisino neteisėtas sveikatos priežiūros paslaugas teikusias moteris

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas D. Jakaitei bylą nutraukė, o dėl J. I. Švedienės paliko galioti pirmosios instancijos teismo išteisinamąjį nuosprendį. Byloje nustatyta, kad J. I. Švedienė, neturėdama atitinkamo medicininio išsilavinimo, nebūdama gydytoja ar kita sveikatos priežiūros specialistė ir neturėdama licencijos verstis akušerio, akušerio ginekologo praktika moterims gimdant ne asmens sveikatos priežiūros įstaigose, dalyvavo šiuose gimdymuose ir atliko veiksmus, priskirtus gydytojo akušerio ginekologo, akušerio kompetencijai. D. Jakaitė neteisėtai ėmėsi profesinės veiklos –  po gimdymo ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atliko naujagimių sveikatos būklės apžiūrą ir išdavė pažymėjimus apie vaikų gimimą, neturėdama šiai veiklai reikalingų licencijų.

Išplėstinė septynių teisėjų kolegija pripažino, kad žemesniųjų instancijų teismai pagrįstai nustatė, jog D. Jakaitė neteisėtai ėmėsi profesinės veiklos teikdama asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau, pasak teisėjų kolegijos, baudžiamoji atsakomybė jai pritaikyta nenustačius visų būtinųjų nusikalstamos veikos, numatytos BK 202 straipsnio 1 dalyje, sudėties požymių. D. Jakaitė pagal BK 202 straipsnio 1 dalį nuteista teismams padarius išvadą, kad ji neteisėta profesine veikla užsiėmė versliškai, tačiau faktinės aplinkybės, leidžiančios daryti tokią išvadą, iš esmės nenustatytos. Dėl to vien pripažinimas, kad D. Jakaitė pažeidė nustatytą teisinį reglamentavimą, t. y. užsiėmė profesine veikla neturėdama tam licencijos, nenustačius šios veiklos versliškumo, nėra pakankamas pagrindas baudžiamajai atsakomybei kilti pagal BK 202 straipsnio 1 dalį.

Teisėjų kolegija taip pat pabrėžė, kad byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, jog J. I. Švedienės padaryta veika buvo neteisėta. Kartu teisėjų kolegija konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai pripažino J. I. Švedienės veiklą priimant gimdymus namuose uždrausta profesine veikla, už kurią atsakomybė numatyta BK 202 straipsnio 2 dalyje. Kolegijos nuomone, ši J. I. Švedienės veikla atitinka BK 202 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nurodytą veiką – ėmėsi profesinės veiklos neturėdama licencijos tai veiklai, tačiau, kaip ir D. Jakaitės atveju, byloje nėra nustatytas veiklos versliškumas. Todėl J. I. Švedienė pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu išteisinta pagrįstai.

Be kita ko, teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lietuvoje teisės aktais asmenų, kurie, nebūdami asmens sveikatos priežiūros specialistai (akušeriai ginekologai, akušeriai), priima gimdymus ne asmens sveikatos priežiūros įstaigose, veikla nėra reglamentuota. „Tokia veikla, gimdymas namuose, kaip reiškinys apskritai nėra uždrausta nei baudžiamuoju įstatymu, nei kitais teisės aktais, todėl pagal BK 202 straipsnio 2 dalies prasmę kvalifikuota netinkamai“, – pažymėjo kasacinis teismas.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Informacija paimta iš oficialios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo svetainės

Back to top button