StudentaiUniversitetai

NOHA mokykloje išreikštas Lietuvos neabejingumas pasaulio humanitarinėms krizėms

Gegužės 14-18 dienomis vyko tarptautinės universitetų asociacijos NOHA (Network on Humanitarian Action) humanitarinės veiklos pavasario mokykla, kurią Vilniaus universitetas organizavo kartu su Varšuvos universitetu (Lenkija). Tai jau septintoji pavasario mokykla, kurios metu Vilniaus universitetas ir Varšuvos universitetas mini narystės tarptautinėje universitetų asociacijoje NOHA 10-ąsias metines.

Pavasario mokykla yra skirta valstybės tarnautojams, nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, akademikams, studentams bei visiems besidomintiems šia sritimi. Seminarus iš viso pasaulio susirinkusiems studentams vedė NOHA universitetų dėstytojai ir geriausi humanitarinės veiklos specialistai iš visos Europos, taip pat Lietuvos akademinės bendruomenės atstovai ir praktikai. NOHA pavasario mokyklos studentai gilinosi į su humanitarine veikla susijusias sritis. Dalyviai entuziastingai dalinosi savo patirtimi ir įspūdžiais, dėkodami organizatoriams ir norėdami vėl grįžti į Vilnių.

Eglė, mokyklos dalyvė iš Lietuvos, džiaugėsi, kad NOHA Pavasario mokykla vyko Vilniuje. Nors mūsų šalis humanitarinio veiksmo žemėlapyje yra mažai pastebima, buvo proga parodyti, kad Lietuva neabejinga pasaulyje vykstančioms humanitarinėms krizėms ir prisiima atsakomybę už dalyvavimą jas sprendžiant. Eglė sakė, kad tai buvo nepamirštama savaitė intensyvaus mokymosi iš pačių geriausių dėstytojų ir vieniems iš kitų.

Perchuhi iš Armėnijos mano, kad NOHA pavasario mokykla yra vieta, kurioje ji sutiko akademikus, humanitarinės pagalbos darbuotojus iš įvairių sričių, tačiau visus juos vienijo pasiryžimas teikti humanitarinę pagalbą. Dalyviai ir dėstytojai sužavėjo ją noru pasiekti žmones, kuriems reikia pagalbos ir pakeisti sunkią jų situaciją. Empatija, kaip ji teigia, buvo NOHA mokykloje sutiktiems žmonėms pati svarbiausia. Perchuhi džiaugėsi, kad mokykla praturtino jos akademines žinias ir humanitarinės veiklos supratimą.

Arrey iš Malio atvyko į NOHA pavasario mokyklą, norėdamas rasti svetingų ir nuoširdžių skirtingų tautybių žmonių. Dėstytojai buvo puikūs humanitarinės veiklos specialistai, sugebėję per penkias dienas perteikti geriausią savo veiklos patirtį, praturtinti dalyvius žiniomis ir sudominti bei motyvuoti dalyvius teikti humanitarinę pagalbą. Arrey pastebėjo, kad NOHA pavasario mokykla davė instrukcijas, kaip teisingai ir profesionaliai teikti humanitarinę pagalbą, supažindindama su Sphere Projekto minimaliais standartais ir kitais reikšmingais informacijos šaltiniais. Jis rekomenduotų šią programą ne tik tiems, kurie norėtų žengti pirmus žingsnius į humanitarinį pasaulį, bet ir tiems, kurie nori gilintis į humanitarinio atsako nelaimėse dinamiką ir tendencijas.

Dalyvis iš Jemeno, Ibrahim, atvyko iš šalies, kuri šiuo metu kenčia nuo didžiausios humanitarinės krizės, ne tik  tam, kad galėtų profesionaliai prisidėti prie daugelio humanitarinių organizacijų darbo savo šalyje ir įgyti humanitarinio darbo patirties, bet ir užpildyti akademinių žinių spragas. NOHA pavasario mokykla jam padėjo įgyti ir išplėsti savo žinias įvairiomis temomis: humanitarinės veiklos principų taikymo, skaidrumo ir atsakomybės, civilių gyventojų apsaugos humanitarinėse operacijose, Sphere minimalių standartų taikymo, tarpininkavimo ir kitose. Ibrahim NOHA pavasario mokykloje sutiko skirtingų šalių žmonių, besidominčių humanitarine veikla, gerai žinomų profesorių ir puikių praktikų. Be visų minėtų dalykų, jis turėjo galimybę aplankyti nuostabaus grožio Vilniaus senamiestį, susipažinti su miesto istorija. Be to, Ibrahim džiaugėsi, kad pasisekė pasimėgauti gatvės muzikos diena Vilniuje ir šokti senamiesčio gatvėse. Ibrahim sakė, kad visa tai buvo viena iš geriausių patirčių, kurią kada nors jis turėjo. NOHA pavasario mokykla įkvėpė jį toliau siekti profesinio išsilavinimo humanitarinės veiklos srityje studijuojant NOHA magistrą.

Stasys iš Lietuvos labai entuziastingai sakė, kad, regis, mes, Lietuva, esame visur, kur tik galime, tačiau abejojo, ar tikrai galime tvirtinti, kad turime platų žinojimą (know how) ir supratimą apie humanitarinę situaciją pasaulyje, Lietuvos vaidmenį ir poziciją šiame milžiniškame, globaliame ir dažnai besikeičiančiame lauke. Jo nuomone, NOHA reiškia, kad pasaulis atėjo į Vilniaus universitetą. Humanitarinis pasaulis. Per nepaprastai įdomius lektorius ir neįtikėtiną tarptautinę patirtį sukaupusius ekspertus. Nuo akademinių autoritetų iki ne vieną dešimtmetį pavojingose misijose karštuose pasaulio taškuose praleidusių humanitarinių darbuotojų. Per vieną intensyvią mokslų savaitę čia buvo galima gauti žinių apie humanitarinę teisę, humanitarinių standartų taikymą įvairiose situacijose, psichologinį pasirengimą, tarpininkavimo ir derybų meną konfliktų metu, konkrečios situacijos ar atvejo analizę, konflikto ar gamtinės nelaimės metu dingusių žmonių paiešką ir pan. Tai visa humanitarinė bazė, leidžianti suvokti, kur prasideda ir baigiasi humanitarinio darbuotojo galimybės ir teisė turėti įtakos procesui, kaip elgtis ir reaguoti, kaip užtikrinti minimalius, orią buitį garantuojančius dalykus. Aktyvios, interaktyvios ir gyvos paskaitos virsta dar įdomesnėmis, kai pereinama prie praktinių užduočių darbo grupėse. Tad per NOHA savaitę teko „pastatyti“ laikiną pastogę nuo potvynio nukentėjusioje šalyje, tapti mediatoriumi ir tarpininku „sprendžiant dviejų priešiškų genčių kruviną tarpusavio konfliktą“. Visa tai iš šalies stebi ir vertina ekspertas, galintis patarti, nukreipti reikiama linkme. Stasys apibendrina savo patirtį pavasario mokykloje – ekspertiškumas, tarptautiškumas ir bendradarbiavimas.

Krizės ištikti žmonės neturi kentėti nuo neprofesionalios pagalbos. Džiaugiamės, kad Vilniaus universitetas, būdamas NOHA asociacijos dalimi, skleidžia žinias apie humanitarinę veiklą. NOHA pavasario mokykla, turėdama tikslą mokyti rytdienos humanitarus ir atnaujinti šiandienos humanitarinių darbuotojų žinias, prisideda prie kokybiško profesinio pasirengimo vykdant humanitarinę veiklą.

Back to top button