Institucijos

Priimtas mecenavimo įstatymas

Šiandien LR Seimas priėmė Mecenavimo įstatymą, kuris nustato nemažai formalių taisyklių, kada asmuo pripažįstamas mecenatu.

Pagal įstatymą mecenavimas yra įstatymo nustatytus kriterijus atitinkantiems mecenuojamiesiems projektas įgyvendinti skirtos paramos teikimas savanoriškai, neatlygintinai ir nesiekiant finansinės naudos Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems paramos gavėjams – juridiniams asmenims.

Nacionalinio mecenato vardas suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip vieno milijono eurų dydžio paramą mecenuojamajam projektui (projektams) įgyvendinti valstybės arba daugiau negu vienos savivaldybės lygmeniu. Savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra 25 000 ar mažiau, mecenato vardas suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 150 000 eurų dydžio paramą mecenuojamajam projektui (projektams) įgyvendinti savivaldybės lygmeniu. Savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra daugiau kaip 25 000, arba savivaldybės, kuriai suteiktas Lietuvos Respublikos kurorto statusas, mecenato vardas suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 250 000 eurų dydžio paramą mecenuojamam projektui (projektams) įgyvendinti savivaldybės lygmeniu.

Projektų atitiktį mecenavimo įstatymo reikalavimams vertins, projektus pripažins mecenuojamaisiais, mecenato vardą suteiks ir sprendimus dėl mecenato vardo netekimo kiekvienu atskiru atveju priims Mecenavimo taryba kultūros ministro nustatyta tvarka.

Nacionalinio mecenato ženklus iškilmingoje aplinkoje įteiks Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas ar jo įgaliotas ministras sausio 25-ąją – t.y. Vilniaus pagarsinimo dieną. Savivaldybės mecenato ženklus iškilmingoje aplinkoje įteiks savivaldybės meras savivaldybės tarybos parinktą atmintiną dieną.

Back to top button