AntstoliaiTeismai

LAT apie išieškojimo eiliškumą, kai išieškojimą iš vieno skolininko kartu vykdo antstolis ir kita valstybės institucija

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjų kolegija birželio 3 dieną nutartyje pasisakė, kad tuo atveju, kai išieškojimą iš vieno skolininko vykdo tiek antstolis vykdomojoje byloje, tiek kita valstybės institucija, turinti teisę nurašyti skolininko lėšas tiesiogiai per PLAIS sistemą, išieškotos lėšos visais atvejais kreditoriams turi būti paskirstomos CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka, jos (lėšos) negali atitekti tik vienam iš išieškotojų. Tokia išvada darytina tiek iš minėtų teisės normų sisteminės analizės, tiek iš vykdymo proceso tikslo – kuo greičiau ir ekonomiškiau įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą, nepažeidžiant vykdymo proceso šalių teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros; operatyviai (efektyviai ir per protingą laiką), laikantis CPK nustatytų terminų, realizuoti skolininko turtą, siekiant padengti kreditorių reikalavimus.

Atsižvelgiant į imperatyvų vykdymo proceso reglamentavimą, antstoliui valstybės suteikiamus įgaliojimus, darytina išvada, kad pagrindinis (generalinis) vykdymas (nagrinėjamu atveju skolos išieškojimas) yra atliekamas per antstolį. Kitų valstybės institucijų tiesiogiai per PLAIS vykdomas išieškojimas yra tik alternatyvus, supaprastintas vykdymo būdas, t. y. įvairių mokestinių (nagrinėjamu atveju socialinio draudimo įmokų) nepriemokų išieškojimas nesikreipiant į antstolį.

Civilinėje byloje pareiškėja turėtų teisę visas per PLAIS išieškotas lėšas pasilikti sau tik tuo atveju, jeigu iš skolininkės turto nebūtų prasidėjęs priverstinis vykdymo procesas vykdomojoje byloje. Kadangi CPK 754 straipsnis pareiškėjos neišskiria iš kitų kreditorių eilės, tai jos reikalavimai tenkintini kartu su kitais trečios eilės kreditorių reikalavimais, o kai lėšų visiems reikalavimams patenkinti nėra pakankamai, –CPK 754 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. Be to, valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punkte taip pat tiesiogiai įtvirtinta, kad per PLAIS išieškotos lėšos turi būti paskirstomos CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėja, kaip kreditorė, išieškotoja, prasidėjus vykdymo procesui ir jo metu neturi prioriteto prieš kitus kreditorius.

Dėl pareiškėjos argumentų, kad antstolis neturi teisės duoti jai privalomų nurodymų, nes pareiškėja nėra vykdymo proceso dalyvė, teisėjų kolegija pažymėjo, kad, remiantis CPK 633 straipsnio 2 dalimi, pareiškėja laikytina suinteresuotu asmeniu vykdymo procese, o antstolio pareiga – siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo. Be to, remiantis CPK 585 straipsnio 1 dalimi, atitinkami antstolio reikalavimai yra privalomi visiems asmenims. Taigi antstolis, nustatęs, kad skolininkės lėšos buvo nurašytos (išmokėtos) nesilaikant CPK 754 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų, turėjo teisę priimti ginčijamus patvarkymus įpareigodamas pareiškėją pervesti išieškotas lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą.

Raktažodžiai
Close
Close