Teismai

ESTT: pabėgėlio statusas gali būti suteiktas moterims, kurių tapatybė susiformavo atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygybės vertybę

Dvi Irako pilietybę turinčios paauglės nuo 2015 m. nepertraukiamai gyvena Nyderlanduose. Atmetus jų pirminius tarptautinės apsaugos prašymus, jos pateikė paskesnius prašymus. Grįsdamos šiuos prašymus jos nurodė, kad dėl ilgalaikio gyvenimo Nyderlanduose perėmė bendraamžių normas, vertybes, elgesį šioje visuomenėje. Jos mano, kad grįžusios į Iraką negalės laikytis visuomenės, kurioje moterims ir mergaitėms nesuteikiama tokių pačių teisių kaip vyrams, normų, ir baiminasi, kad gali būti persekiojamos dėl Nyderlanduose susiformavusios tapatybės.

Nyderlandų valdžios institucijos taip pat atmetė tuos paskesnius prašymus, ir šios jaunos moterys kreipėsi į Nyderlandų teismą; jis nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą dėl Direktyvos 2011/95 dėl tarptautinės apsaugos, nustatančios pabėgėlio statuso, kurį gali gauti trečiųjų šalių piliečiai, suteikimo sąlygas, išaiškinimo. Šis statusas suteikiamas tais atvejais, kai trečiosios šalies pilietis persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, politinių pažiūrų ar priklausymo prie tam tikros socialinės grupės.

Savo sprendime Teisingumo Teismo didžioji kolegija nusprendė, kad moterys, įskaitant nepilnametes, kurių bendra savybė yra tai, kad jų tapatybė, joms gyvenant valstybėje narėje, faktiškai susiformavo atsižvelgiant į pagrindinę moterų ir vyrų lygybės vertybę, pagal tai, kokios yra kilmės šalyje vyraujančios sąlygos, gali būti laikomos priklausančiomis prie „tam tikros socialinės grupės“, o tai yra pabėgėlio statuso suteikimą pateisinanti „persekiojimo priežastis“.

Jis patikslino, kad tuo atveju, kai tarptautinės apsaugos prašytojas yra nepilnametis, individualiai vertindamos šio nepilnamečio pateikto tarptautinės apsaugos prašymo pagrįstumą nacionalinės institucijos būtinai turi atsižvelgti į jo geriausius interesus. Be to, vertinant tarptautinės apsaugos prašymą, grindžiamą persekiojimo priežastimi, pavyzdžiui, „priklausymu prie tam tikros socialinės grupės“, gali būti atsižvelgta į ilgalaikį gyvenimą valstybėje narėje, ypač kai jis sutampa su laikotarpiu, per kurį susiformavo nepilnamečio prašytojo tapatybė.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button