Teismai

LVAT išnagrinėta byla dėl tarpinio Konkurencijos tarybos nutarimo ginčijimo teisme

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) gegužės 15 d. priėmė nutartį byloje dėl Konkurencijos tarybos nutarimo (Nutarimas) dalies, kurioje atsisakyta tenkinti pareiškėjo Lietuvos vaistinių asociacijos (pareiškėjas) skundą dėl Konkurencijos tarybos įgalioto pareigūno atsisakymo pateikti susipažinti kitų pažeidimu įtariamų ūkio subjektų – UAB „Gintarinė vaistinė“ ir UAB „LIMEDIKA“ – pateiktų paaiškinimų nekonfidencialią versiją. Pirmosios instancijos teismui atmetus pareiškėjo skundą, LVAT patenkino pareiškėjo apeliacinį skundą iš dalies, t. y. panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą  ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

LVAT nurodė, kad Konkurencijos įstatyme įtvirtinta ginčų nagrinėjimo tvarka taikoma tais atvejais, kai ginčijami tam tikri Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų veiksmai ar sprendimai, priimti atliekant procedūrą dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimo. Tačiau šiuo atveju po administracinės bylos dėl Nutarimo dalies pagrįstumo ir teisėtumo iškėlimo susidarė situacija, kai, prieš pirmosios instancijos teismui užbaigiant bylos nagrinėjimą, Konkurencijos taryba priėmė galutinį nutarimą pažeidimo tyrimo procedūroje, kurio ši procedūra buvo užbaigta.

LVAT, įvertinęs susiklosčiusią situaciją, pažymėjo, jog pareiškėjo prašomas taikyti galimai pažeistų teisių gynimo būdas pagal siekiamą tikslą ir pasekmes iš esmės nebėra galimas. Nutarimas, kuris pagal Konkurencijos įstatymo nuostatas galėjo būti ginčijamas, savo pobūdžiu pažeidimo tyrimo procedūroje yra tarpinis sprendimas, todėl Nutarimo dalies vertinimas būtų tik konstatuojamojo pobūdžio ir ydingas. Dėl to ginčas dėl Nutarimo dalies teisėtumo ir pagrįstumo turėtų būti nagrinėjimas teisminiame procese dėl galutinio nutarimo, į ginčą įtraukiant ir kitus ūkio subjektus bei užtikrinant sąžiningą suinteresuotų asmenų naudojimąsi procesinėmis teisėmis. Tai taip pat  atitiktų proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button