Teismai

Pristatyta Lietuvos teismų veiklos 2023 m. ataskaita

Šiandien, kovo 29 dieną, visuomenei Lietuvos teismų veiklos 2023 m. ataskaitą pristačiusi Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė apžvelgė svarbiausias teismų veiklos tendencijas.

„Teismų sistemos pagrindas – drąsūs ir sąžiningi teisėjai, prisiimantys atsakomybę už kiekvieną savo veiksmą, nelaukiantys valdžios pripažinimo ir paskatinimo, suprantantys savo profesijos paskirtį. Tik tokie teisėjai bus pajėgūs įgyvendinti Lietuvos teismų misiją: ginti žmogaus teises ir vykdyti teisingumą atvirai, atsakingai, profesionaliai ir sąžiningai.“ – sakė S. Rudėnaitė.

Teisėjų tarybos pirmininkė, pristatydama teismų veiklos rezultatus pabrėžė teismų sistemos modernumą, atvirumą ir teismo proceso efektyvumą. Tai sudarė galimybes praėjusiais metais teismams išnagrinėti beveik 191 tūkst. bylų. Žmonių tarpusavio konfliktai ir nesutarimai su įvairiomis institucijomis ir toliau buvo išimtinai patikėti spręsti teismams: daugiau nei 50 tūkst. bylų dėl paskolų grąžinimo ir sutarčių nesilaikymo, beveik 17 tūkst. prašymų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos išieškojimo, beveik 15 tūkst. dėl šeimos teisinių santykių – ir tai tik dalis teismuose išnagrinėtų bylų.

Nors 2023 m. gaunamų bylų skaičius nežymiai mažėjo, pastebėta nerimą kelianti tendencija: teismuose daugėja civilinių bylų dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo. Lyginant su 2022 m., žymiai padaugėjo bylų dėl prievolių (dėl paskolų grąžinimo, pirkimo–pardavimo įsipareigojimų ir kt.) – 56 317 bylų (2022 m. – 47 889, 2021 m. – 45 831). Šį pokytį galėjo lemti bendras skolininkų skaičiaus didėjimas bei prastėjanti ekonominė situacija šalyje.

Kasmet daugėja ir administracinių bylų, susijusių su rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimu. 2023 m. tokių bylų buvo 16 743 (2022 m. – 15 563, 2021 m. – 9 273). Šios bylos sudaro net 75 % visų 2023 m. išnagrinėtų administracinių bylų.

Visuomenėje vis dar gajus mitas, jog pirmosios instancijos teismo sprendimai itin dažnai naikinami aukštesnės instancijos teismuose. Tačiau ataskaitos duomenys rodo, kad teismų sprendimai jau keletą metų išlieka stabilūs – tik 1,6 % iš 190 tūkst. Per metus teismuose priimtų sprendimų buvo pakeisti arba panaikinti.

Atliepiant poreikį greičiau išnagrinėti rezonansines bylas praeitais metų rugsėjo mėnesį Teisėjų taryba patvirtino Bylų pripažinimo greičiau nagrinėtinomis ir teismo posėdžių koordinavimo jose tvarkos aprašo pakeitimus. Ši tvarka teismams sudaro galimybes paspartinti svarbiausių, didžiausią rezonansą visuomenėje sukėlusių ir dažnai sudėtingų bei didelės apimties bylų nagrinėjimą.

Skaitmeninės technologijos – jau teismo kasdienybė, žengėme pirmuosius žingsnius diegdami dirbtinį intelektą teismų veikloje.

Teismų veiklos 2023 m. ataskaitos pristatymo vaizdo įrašą galite peržiūrėti ČIA.
Teismų veiklos 2023 m. ataskaitą skaitykite ČIA.
Trumpąją 2023 m. ataskaitos versiją skaitykite ČIA.

Back to top button