AdvokatūraTeismai

LVAT, remdamasis BDAR nuostatomis, advokato prašymą pateikti duomenis pripažino nepagrįstu

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2023 m. lapkričio 29 d. išnagrinėjo bylą, kurioje patvirtintas Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Policijos departamentas) sprendimo atsisakyti advokatui pateikti duomenis (Sprendimas) teisėtumas.

Advokatas kreipėsi į Policijos departamentą su prašymu, nurodydamas, jog atstovauja klientą (ieškovą) civilinėje byloje dėl vaiko bendravimo su tėvu ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Advokatas prašė pateikti duomenis apie kitą civilinės bylos šalį (atsakovę): „Ar atsakovė yra bausta administracine tvarka nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 1 d., jei taip, už kokius nusižengimus?; Ar atsakovė buvo bausta administracine tvarka už maisto prekių vagystę iš parduotuvės 2019 m. rugsėjo 19 d.?“ Advokatas kartu prašė leisti susipažinti su atsakovės administracinių nusižengimų bylomis, susijusiomis su vagystėmis iš parduotuvių. Advokato teigimu, šie duomenys buvo būtini siekiant civilinėje byloje išspręsti ginčą dėl vaiko interesų gynimo, nes galimai nurodyti nusižengimai padaryti kartu su vaiku, jam matant.

Policijos departamentas, išnagrinėjęs advokato prašymą, atsisakė advokatui pateikti duomenis apie atsakovę civilinėje byloje ir laikėsi nuostatos, jog šiuo atveju prašomų pateikti duomenų gavimo teisėtumas negali būti pagrįstas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies f punkto pagrindu.

Advokatas, nesutikdamas su Policijos departamento sprendimu, padavė skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (LAGK), kuri advokato skundą tenkino iš dalies ir panaikino Policijos departamento sprendimą. Policijos departamentas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti LAGK sprendimą, tačiau pirmosios instancijos teismas atmetė Policijos departamento skundą. Nesutikdamas su teismo sprendimu, Policijos departamentas padavė apeliacinį skundą.

LVAT konstatavo, jog pareiškėjo pateikto prašymo Policijos departamentui motyvacija yra abstrakti, neinformatyvi ir nepaaiškina, kaip prašomi pateikti duomenys gali padėti išspręsti ginčą civilinėje byloje. Konstatuota, jog vien tai, kad advokato prašyme nebuvo pakankamos ir pagrįstos motyvacijos, Policijos departamentui suteikė pagrindą atsisakyti tenkinti tokį prašymą. LVAT vertinimu, šiuo atveju Policijos departamentas įvykdė savo pareigą įvertinti, ar advokato prašymas bei jame pateikti duomenys atitinka BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte įtvirtintas sąlygas, pagrįstai nustatydamas, kad advokato prašymas neatitiko trečiosios sąlygos, nes advokato atstovaujamo ieškovo civilinėje byloje teisėti interesai neturi viršenybės palyginant su atsakovės civilinėje byloje interesais.

Advokato prašymas pateikti informaciją konkrečiu atveju nelaikytas proporcingu palyginus su žala, kuri dėl atskleistos informacijos būtų padaryta atsakovės civilinėje byloje reputacijai, interesams, teisėms ir laisvėms, todėl padaryta išvada, kad minėtas prašymas negalėjo būti patenkintas, nes nenustatytos visos būtinos BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte įtvirtintos asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygos.

Skundžiamas teismo sprendimas panaikintas ir priimtas naujas sprendimas – panaikinta LAGK sprendimo dalis, kuria panaikintas Policijos departamento sprendimas atsisakyti advokatui pateikti duomenis.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button