Teismai

Generalinė advokatė T. Ćapeta: Asmenys gali ES teismuose pareikšti Sąjungai ieškinį dėl žalos atlyginimo, grindžiamą tariamu pagrindinių teisių pažeidimu, padarytu ES bendros užsienio ir saugumo politikos priemonėmis

1999 m. po Kosovo konflikto du asmenys prarado šeimos narius. Jų nužudymas ir dingimas nebuvo išaiškinti. 2008 m. Sąjunga įsteigė civilinę misiją – ES teisinės valstybės misiją Kosove (EULEX KOSOVO), kuriai, be kitų užduočių, buvo pavesta tirti tokius nusikaltimus. Abu asmenys manė, kad EULEX KOSOVO tinkamai neištyrė nusikaltimų, susijusių su jų šeimos nariais. Taigi jie tvirtino, kad buvo pažeistos jų pagrindinės teisės. Šie asmenys ES Bendrajame Teisme pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo ir reikalavo priteisti jiems kompensaciją. Bendrasis Teismas atmetė jų ieškinį, nusprendęs, kad neturi jurisdikcijos nagrinėti šią bylą. Tie asmenys ir Europos Sąjungos Komisija apskundė Bendrojo Teismo sprendimą.

Kaip ir byloje Neves 77 Solutions (C–351/22), kurioje generalinė advokatė T. Ćapeta šiandien taip pat pateikė savo išvadą, šiose sujungtose bylose kyla svarbių klausimų dėl Sutartyse nustatytų Sąjungos teismų jurisdikcijos ribų bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) srityje.

Savo išvadoje generalinė advokatė T. Ćapeta padarė išvadą, kad Sąjungos teisė neriboja Sąjungos teismų jurisdikcijos nagrinėti privačių asmenų pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo, grindžiamą tariamu pagrindinių teisių pažeidimu, padarytu bet kokios rūšies BUSP priemonėmis.

Toks aiškinimas išplaukia iš konstitucinių Sąjungos teisinės sistemos principų, visų pirma teisinės valstybės principo, kuris apima teisę į veiksmingą teisminę gynybą, ir principo, pagal kurį visose Sąjungos politikos srityse reikalaujama gerbti pagrindines teises. Iš šių principų išplaukiantis Sąjungos teismų konstitucinis vaidmuo gali būti ribojamas tik išimtiniais atvejais. Pagrindinių teisių pažeidimas negali būti politinis pasirinkimas Sąjungoje, o Sąjungos teismai turi turėti jurisdikciją užtikrinti, kad BUSP sprendimais nebūtų peržengta „raudonoji linija“, nustatyta dėl pagrindinių teisių. Taigi generalinė advokatė T. Ćapeta siūlo Teisingumo Teismui pripažinti, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad neturi jurisdikcijos nagrinėti ieškinio dėl žalos atlyginimo.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button