Teismai

Išleistas naujasis LVAT praktikos biuletenis Nr. 44

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išleido naują elektroninį administracinės praktikos biuletenį Nr. 44, kuriame apibendrinta 2022 metų liepos-gruodžio mėnesių esminė LVAT praktika bei Europos Sąjungos teismų apžvalgos.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje galima susipažinti su LVAT praktika norminių administracinių aktų teisėtumo bylose, taip pat bylose dėl ginčų, kylančių viešojo administravimo srityje. Informacinėje dalyje galima rasti specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalgą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo bei Europos Sąjungos valstybių narių teismų sprendimų apžvalgas.

LVAT elektroninis periodinis leidinys skaitytojams prieinamas greitai ir patogiai, nes biuletenis nuo 2020-ųjų leidžiamas ir platinamas interneto erdvėje nemokamai. LVAT administracinių teismų praktikos biuletenis rengiamas vykdant administracinių bylų teisenos įstatyme numatytą funkciją formuoti vienodą administracinių teismų praktiką.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenį Nr. 44 galima skaityti čia. Biuletenio versiją mobiliesiems įrenginiams rasite čia.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button