Universitetai

VU Teisės fakultetas koordinuos EK programos SOCPL finansuotą projektą

VU Teisės fakulteto komandos pateikta projekto „Darbo sąlygų apsauga platforminėje ekonomikoje: Moldovos-Lietuvos socialinis dialogas“ paraiška gavo finansavimą Europos Komisijos (EK) programoje „Social Prerogative and Specific Competencies Lines“ (SOCPL). Ši programa siejasi su kitomis EK programomis – „Europos Horizontas“, JUSTICE, kurios papildo viena kitą, yra ambicingos ir sprendžia probleminius klausimus. Su šiomis programomis susijusį projektą VU Teisės fakultetas koordinuos pirmą kartą.

„Džiaugiamės kolegų tarptautiniais mokslo laimėjimais ir pripažinimu. Ši sėkmė neabejotinai sustiprins tvarią tarpdalykinių mokslo tyrimų plėtrą Vilniaus universitete bei prisidės prie Teisės fakulteto platesnio tarptautinio pripažinimo ir didesnio žinomumo. Kartu tai ir visos VU Teisės fakulteto bendruomenės sėkmė“, – pasiekimu džiaugiasi doc. dr. Haroldas Šinkūnas, VU Teisės fakulteto dekanas.

Šio projekto tikslas – prisidėti prie socialinio dialogo skatinimo tarp darbdavių ir profesinių sąjungų bei valstybės institucijų, atsakingų už darbo platformose reguliavimą, Lietuvos ir Moldovos bendradarbiavimo kontekste. Lietuvai atstovaujantys tarptautinės darbo ir mokesčių teisės ekspertai ir ekonomistai sieks veiksmingo socialinio dialogo su platformų darbuotojų interesus atstovaujančiais partneriais: Lietuvos Respublikos Mokestine ginčų komisija prie LRV ir Moldovos partneriais (Nacionaline įdarbinimo agentūra, Moldovos ekonomikos studijų akademija, Prekybos ir pramonės rūmais), taip siekdami gerinti socialines ir darbo sąlygas platformų darbuotojams.

Projekto idėja buvo formuluojama atsižvelgiant į sparčią technologijų kaitą, kuri paveikė darbo pobūdį ir tuo pačiu pastebint skaitmeninėse darbo platformose augančią nepriklausomų darbuotojų pasiūlą verslo klientams.

VU Teisės fakulteto komanda, parengusi projektą ir būsianti atsakinga už jo koordinavimą: prof. dr. Tomas Davulis (vadovas), prof.dr. Ligita Gasparėnienė (vyr. mokslo darbuotoja), dr. Rita Remeikienė (vyr. mokslo darbuotoja), lekt. dr. Arnas Paliukėnas (mokslo darbuotojas).

VU Teisės fakulteto informacija

Back to top button