Teismai

LAT: aplinkybę, kad konkreti informacija atitinka saugotinos konfidencialios informacijos požymius, turi įrodyti ieškovas

Birželio 14 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo civilinę bylą dėl komercinės paslapties ir kitos konfidencialios informacijos apsaugos.

Šioje byloje ieškovė prašė priteisti solidariai iš atsakovų (buvusių darbuotojų ir bendrovės, kurioje jie šiuo metu dirba) 40 051,61 Eur žalos atlyginimą dėl komercinės paslapties atskleidimo ir panaudojimo, taip pat iš buvusių darbuotojų – 5792,40 Eur baudas dėl konfidencialumo sutarties pažeidimo. Ieškovė teigė, kad atsakovai neteisėtai ir nesąžiningai, atskleisdami, gaudami ir naudodami ieškovės komercinę paslaptį (konfidencialią informaciją) sudarančius duomenis, iš ieškovės perviliojo dalį klientų, taip atlikdami nesąžiningos konkurencijos veiksmus.

Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino iš dalies: priteisė ieškovei iš atsakovų solidariai 37 688,35 Eur žalos atlyginimo, taip pat iš vieno buvusio darbuotojo 900 Eur, iš kito – 400 Eur baudas. Apeliacinės instancijos teismas priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs ieškovės kasacinį skundą, konstatavo, kad duomenys apie ieškovo klientus gali būti pripažinti komercine paslaptimi, jei ieškovas įrodo, kad konkretūs duomenys buvo jo sukaupti dedant atitinkamas pastangas, dėl ilgamečių ryšių su atitinkamu klientu (klientais), turi komercinę vertę, o konkurentui būtų sunku gauti tokią informaciją pačiam neinvestavus pakankamai laiko ir pastangų. Tam tikra su klientais susijusi informacija (pvz., darbo su klientais metodai, derybų vedimo būdai, geroji praktika) gali tapti neatsiejama su klientais tiesiogiai dirbusių darbuotojų gebėjimų, įgūdžių bei žinių dalimi ir dėl šios priežasties nepripažįstama komercine paslaptimi.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat išaiškino, kad pasibaigus darbo santykiams teisinė atsakomybė už pareigos saugoti konfidencialią informaciją pažeidimą darbuotojui gali kilti pažeidus pareigą saugoti buvusio darbdavio komercines paslaptis arba su juo sudarytame konfidencialumo susitarime nurodytą specifinio pobūdžio konfidencialią informaciją, kuri nėra neatsiejama darbuotojo gebėjimų, žinių ir įgūdžių dalis.

Kilus ginčui dėl buvusio darbuotojo galimo konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimo, teismas ar kitas darbo ginčą nagrinėjantis organas, visų pirma, turi patikrinti, ar konfidencialumo susitarime nurodyta informacija pagal teisės aktus ar pagal jos paskirtį gali būti laikoma konfidencialia, be kita ko, ar ši informacija nėra viešai prieinama, ar priskirtina darbuotojo įprastomis darbo aplinkybėmis sąžiningai įgytai patirčiai, įgūdžiams, gebėjimams ar žinioms, kurių naudojimas konfidencialumo susitarimu negali būti ribojamas. Aplinkybę, kad konkreti informacija atitinka saugotinos konfidencialios informacijos požymius, turi įrodyti ieškovas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmesti ieškinio reikalavimai priteisti baudas už konfidencialumo sutarčių pažeidimą, ir šią bylos dalį grąžino nagrinėti iš naujo, o sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas priteisti žalos atlyginimą, paliko nepakeistą.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button