Teismai

Patvirtinta Lietuvos teismų skaidrumo politika

Teisėjų taryba sausio 27 dieną patvirtino Lietuvos teismų skaidrumo politiką, kuria deklaruojama nulinė tolerancija galimoms korupcijos apraiškoms.

Skaidrumo politikos standartai taikomi visoje teismų sistemoje  – bendrosios kompetencijos,  specializuotuose šalies teismuose ir Nacionalinėje teismų administracijoje. Įgyvendinant šią politiką remiamasi Lietuvos teismų sistemoje dirbančiųjų  nepakantumu bet kokiai neteisėtai įtakai teismo darbui ir informavimu apie pastebėtus, sužinotus ar įtariamus poveikio teisėjams, teismo valstybės tarnautojams ar darbuotojams atvejus.

Skaidrumo politikoje numatyta, kad teismuose netoleruojamos jokios dovanos ar kitos padėkos, atlygis už teisėjų ar teismo darbuotojų darbą, išskyrus teismų sistemos viduje teikiamas padėkas ar apdovanojimus. Įstatymo leistinais atvejais kiekvienas dovanos teikimo ir gavimo atvejis tinkamai įvertinamas, o visos nustatyta tvarka gaunamos dovanos apskaitomos.

„Absoliutus nepakantumas korupcijai turbūt ir yra tas ginklas arba tas vaistas, kuris bet kurią sistemą gali išties apsaugoti nuo korupcijos“, – sakė Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė šiandien vykusiame posėdyje. Ji pažymėjo, kad Teisėjų tarybos  patvirtinta deklaracija nėra teisės aktas ar konkrečios individualioms situacijoms pritaikytos taisyklės, bet bendras principas, kurį turi atitikti visi dirbantys teismų sistemoje.

Skaidrumo politikoje numatyta, kad teismų sistemoje netoleruojamos jokios kyšininkavimo, prekybos poveikiu, darbuotojų piktnaudžiavimo einamomis pareigomis, įgaliojimų viršijimo, bet kokio savo šeimos narių, artimų asmenų, giminaičių bei kitų susijusių asmenų protegavimo apraiškos.

Kviečiame susipažinti su Lietuvos teismų skaidrumo politika

Lietuvos teismų informacija

Back to top button