Universitetai

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkai įgyvendina projektą „1566 metų Antrojo Lietuvos Statuto vertimas į lietuvių kalbą“

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkai (Prof. dr. (HP) J. Machovenko (Vadovas), doc. dr. V. A. Vaičaitis ir dr. D. Valančienė) įgyvendina VU TF Vidinės dotacijos projektą: „1566 metų Antrojo Lietuvos Statuto vertimas į lietuvių kalbą“

1566 metų Antrasis Lietuvos Statutas (Statutas) yra vienas iš svarbiausių istorinių Lietuvos teisės aktų – bajoriška LDK Konstitucija ir kartu jos teisės kodifikacija, įtvirtinusi 1564–1566 m. reformų (parlamento, valstybės sąrangos, vietos valdymo, teismų sistemos, ūkio) padarinius, įvedusi „bajorų demokratijos režimą“, baigusi formuoti luominę visuomenės struktūrą ir luominiu principu grindžiamą teisinę sistemą. Statutas ketvirtį amžiaus oficialiai galiojo visoje LDK, ir dar ilgiau – Lenkijos Karalystei 1569 m. perduotose LDK provincijose (Ukrainoje), kuriose pamažu (be oficialaus valdžios sprendimo) Antrasis Statutas buvo pakeistas jo nuostatas išplėtojusiu Trečiuoju statutu (1588 m.), kurio nuostatos buvusioje LDK teritorijoje galiojo net iki XIX a. penktojo dešimtmečio.

Kanceliarine LDK kalba (senosios slavų arba rusėnų) parengtas Statutas per visą jo galiojimo laikotarpį nebuvo išverstas į lietuvių kalbą (tik į lotynų ir lenkų), taip pat nebuvo išspausdintas – jis egzistavo ir buvo platinamas rankraštinių nuorašų pavidalu. Moksliniais tikslais šis Statutas (jau kaip istorijos paminklas) buvo išspausdintas kaimyninėse šalyse, bet ne Lietuvoje: 1855 m. Maskvoje ir 2003 m. Minske – kanceliarine LDK kalba, 1900 m. Krokuvoje – lenkų ir lotynų kalbomis, 2002–2004 m. Odesoje (kartu su Pirmuoju ir Trečiuoju Statutais) – ukrainiečių kalba. XIX a. Maskvoje ir Krokuvoje išleisti Antrojo Statuto tekstai šiuo metu yra reti spaudiniai, o šiuolaikiniai Minsko ir Odesos leidiniai Lietuvoje dar retesni – jų net nėra Vilniaus universiteto bibliotekose.

Teisininkai, norėdami pateikti tam tikro klausimo retrospektyvą, atpasakoja Statuto nuostatas iš antrinių (ir ne visada tikslių ar patikimų) šaltinių arba apsiriboja Pirmojo Statuto (kuris išverstas ir pakomentuotas istorikų 2001 m. leidinyje) nuostatomis ir terminija, kas moksline prasme nėra korektiška ir tikslu. Iš šios mokslo problemos identifikavimo, yra kilusi teikiamo projekto idėja – pateikti kanceliarinės LDK, lotynų, lenkų bei ukrainiečių kalbų nemokantiems studentams bei mokslininkams (pirmiausia, teisininkams) ir plačiajai visuomenei lengvai pasiekiamą Antrojo Statuto korektišką tekstą, siekiant, kad besidominantieji galėtų toliau savarankiškai jį analizuoti, naudoti studijoms, moksliniams tyrimams, teisinių-istorinių žinių plėtrai.

Antrojo Lietuvos Statuto išvertimas į lietuvių kalbą – originalus autorių mokslininkų darbas – reikšmingas mokslinės veiklos rezultatas, kuris pats savaime būtų didžiulis indėlis į teisės mokslą, jo plėtrą ir vystymą. Projekto laikotarpis: 2022-2023 m.

Šiuo metu yra užbaigtas pirmasis etapas, išversti pirmieji skyriai. Į lietuvių kalbą išverstas Statutas bus publikuojamas leidinio pavidalu (įskaitant elektroninę versiją); 2023 m. pabaigoje pravedamas seminaras, kurio metu projekto rezultatai pristatomi mokslininkams, studentams ir plačiajai visuomenei;

Projekto vadovas Prof. dr. (HP) J. Machovenko dalyvauja ir kitame projekte, kurio tikslas parengti Trečiojo Lietuvos Statuto vertimą į lietuvių kalbą. Pagrindinius vertimo darbus atlieka Ričardas Jaramičius (LDK institutas) ir Jevgenij Machovenko (VU TF), jiems talkina kiti su LDK institutu, Vytauto Didžiojo universitetu ir kitomis Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos mokslo įstaigomis susiję tyrinėtojai. Pagrindiniai šio projekto rėmėjai – advokatų kontora „Glimstedt“ ir leidykla „Alma littera“.

Projekto metu Trečiojo Lietuvos Statuto istoriografija, šaltiniai, vertimai į lietuvių kalbą ir įvairios naujienos susijusios su Statutu (konferencijos, seminarai ir pan.) keliamos į svetainę https://www.3statutas.lt/apie-projekta/. Numatoma, kad 2023 m. Statutas bus išleistas popierine knyga, o 2022 m. pabaigoje pasiektas svarbiausias projekto tikslas – visas Statuto tekstas išverstas ir paskelbtas internete (laisva prieiga adresu https://www.3statutas.lt/treciasis-lietuvos-statutas/). Sveikiname Lietuvos akademinę bendruomenę ir visus besidominančius LDK teise ir istorija!

Tekstą parengė VU Teisės fakulteto mokslininkai dr. Dovilė Valančienė ir prof. dr. (HP) Jevgenij Machovenko

Back to top button