Teismai

Sportininkams išmokėti maistpinigiai pripažinti apmokestinamomis pajamomis

Mokestinių ginčų komisija pristato pasibaigusį mokestinį ginčą, susijusį su sportininkams išmokėtų išmokų apmokestinimu (LVAT 2022-10-12 nutartis administracinėje byloje Nr. A-496-789/2022).

Pagal bylos aplinkybes buvo nustatyta, jog pelno nesiekiantis vienetas žaidėjams (sportininkams) ir personalui (treneriams, gydytojui bei kitiems atstovams) už kelis metus išmokėjo apie 90 tūkstančių eurų maitinimo išlaidų kompensacijų (maistpinigiai), kurios buvo neapmokestintos  gyventojų pajamų mokesčiu (GPM). Tikrinamuoju laikotarpiu įstaiga įsakymais įformino 778 sporto stovyklų dienas už kurias buvo sumokėti ginčo maistpinigiai. Mokesčių mokėtojas nesutiko su mokesčių administratoriau išvada, kad įstaiga faktiškai sporto stovyklų neorganizavo, ir kad dėl to išmokėtos sumos negali būti laikomos neapmokestinamomis pajamomis pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pripažino, jog maistpinigiai galėjo būti išmokami tik už tokias dienas, kai pasirengimas sporto renginiams vyksta sporto stovyklose, kurios organizuojamos specialiai pasirengti konkrečiam sporto renginiui. Teismo nutartyje buvo išaiškinta, jog sporto stovyklose treniruotės vyksta intensyviai (kiekvieną dieną, kelis kartus per dieną) ir  trumpą laiką, t. y. neapima nuolat vykstančio sportininkų rengimo per bendras treniruotes. Teismo buvo išskirti trys sporto stovyklos elementai, kurie būtini tam, kad išmokėti maistpinigiai būtų pripažinti neapmokestinamomis kompensacijomis: tikslas – rengtis varžyboms; trukmė – trumpalaikis rengimasis konkrečiam renginiui (čempionatui, varžyboms); vieta – sporto bazė[1]. Atsižvelgus į faktines aplinkybes, LVAT buvo pripažinta, jog pagrįstai buvo konstatuota, kad viešoji įstaiga organizavo ne sporto stovyklas, o treniruotes.

,,Byloje ginčas iš esmės kilo dėl to, ar sportininkams už treniruočių dienas išmokėtos sumos, kurios įformintos kaip maistpinigiai, iš tiesų galėjo būti laikomos maistpinigiais, kuriems taikoma neapmokestinimo lengvata. Šis mokestinis ginčas dar kartą parodė, jog mokesčių santykiuose svarbu ne tai, kas įforminta, o tai kas vyksta faktiškai. Taigi, mokant maistpinigius sportininkams ir susijusiam personalui[2] ne varžybų metu,  svarbu žinoti – jie gali būti mokami tik už apibrėžtos trukmės sporto stovyklų, kurios skirtos pakelti sportininkų lygį prieš konkrečias varžybas, dienas. Atkreipiu dėmesį, kad šiuo metu teisės aktuose naudojama ne sporto stovyklos, o aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklos sąvoka (Sporto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis)“, – komentuoja komisijos narė Vilma Vildžiūnaitė.

Mokestinių ginčų komisijos informacija

Back to top button