Institucijos

Pagal EK patvirtintą pagalbos schemą verslas galės padengti dalį išlaidų už pabrangusias dujas ir elektrą

Europos Komisija (EK) rugpjūčio 30 d. pranešė patvirtinusi 90 mln. Eur vertės Lietuvos schemą, skirtą remti įvairių sektorių įmones, patiriančias papildomas išlaidas už energijos išteklius, atsižvelgiant į Rusijos karą Ukrainoje.

Pagal schemą pagalba verslui Lietuvoje bus teikiama tiesioginių dotacijų forma, kuriomis bus padengiama dalis papildomų išlaidų, susijusių su padidėjusiomis gamtinių dujų ir elektros kainomis. Kartu šia priemone siekiama sumažinti iškastinio kuro vartojimą ir skatinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą Lietuvoje.

Schemoje nustatyta, kad bendra pagalba vienam pagalbos gavėjui negali viršyti 30 proc. dėl išskirtinio gamtinių dujų ir elektros kainų padidėjimo susidarančių papildomų išlaidų, bet ne daugiau 2 mln. Eur. Parama bus teikiama ne vėliau kaip iki šių metų gruodžio 31 d.

Schema buvo patvirtinta pagal EK komunikatą – Laikinąją valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistemą. Komunikatą EK priėmė 2022 m. kovo 23 d. ir iš dalies pakeitė liepos 20 d., pripažindama, kad ES šalių ekonomika patiria didelių sutrikimų.

Konkurencijos taryba, kaip koordinuojanti institucija valstybės pagalbos klausimais, nuolat konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą valdžios institucijoms dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo paramos priemonėms.

Konkurencijos tarybos informacija

Back to top button