Teismai

EK: Lietuva turi išspręsti Aukščiausiojo Teismo teisėjų korpuso formavimo problemą

Europos Komisija (EK) paskelbė 2022 m. Teisinės valstybės ataskaitą (ang. 2022 Rule of Law Report), kurioje pristatoma teisinės sistemos padėtis ne tik Europos Sąjungoje (ES), bet ir situacijos vertinimas kiekvienoje iš ES šalių. Lietuvai pateiktose rekomendacijose akcentuota ne tik Aukščiausiojo Teismo pirmininko bei teisėjų skyrimo problematika, bet ir atkreiptas dėmesys į teisinės pagalbos sistemos reformą ir viešojo sektoriaus dokumentų prieinamumo gerinimą bei šių sričių atitiktį europiniams standartams.

Europos Komisija teigiamai vertina Lietuvos teisingumo sistemos efektyvumą ir vis plačiau pagal pritaikytus procesinius teisės aktus naudojamus skaitmeninius įrankius. Vis dėlto, EK pastebi atsiradusių bylų užsitęsimo atvejų, besitęsiančias diskusijas apie teismų finansavimo kriterijus, o didžiausią nerimą kelia asmenų į aukštas pozicijas teismų sistemoje atidėliojimo klausimas. „Vis dar vėluojama skirti teisėjus į aukštas pareigas, o Aukščiausiojo Teismo pirmininkė laikinai eina pareigas nuo 2019 m. rugsėjo mėn. Susirūpinimą kelia atrankos į teisėjų pareigas skaidrumas ir raginama ją suderinti su Europos standartais“, – konstatuoja Europos Komisija ir primena, kad remiantis Venecijos komisijos nuomone, nederėtų užtęsti laikino pareigų ėjimo būsenos ir išspręsti klausimą iki galo, t. y. kuo greičiau paskirti aukščiausios instancijos teismo pirmininką.

Europos Komisija teigiamai vertina ir teismuose įdiegtus naujus teisėjų atrankos įrankius (ekspertinį kandidatų asmeninių būdo ir pažintinių savybių vertinimą), taip pat teismų pastangas kovoje su korupcija.

Platesnius EK komentarus minėtomis temomis, antikorupcinės Lietuvos institucijų veiklos, informacijos (dokumentų) prieinamumo, ombudsmenų veiklos ir kitais klausimais galima rasti ČIA 

Lietuvos teismų informacija

Back to top button