Teismai

Lapt: 240 mln. eurų vertės Lietuvos Respublikos ieškinys nebuvo priimtas pagrįstai

Šiandien Lietuvos apeliacinis teismas (bylos Nr. e2-429-516/2022) paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2022 m. vasario 14 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti ieškovės Lietuvos Respublikos ieškinį atsakovams „Veolia Environnement S.A.“, „Veolia Energie International S.A.“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Litesko“, UAB „ICOR“, A.J, L.S ir A.Z dėl žalos atlyginimo.

Lietuvos Respublika, atstovaujama Energetikos ministerijos, ieškinyje nurodė, kad atsakovų veiksmai lėmė daug aukštesnes šilumos kainas Lietuvos vartotojams, kurie buvo priversti didesnę dalį savo pajamų skirti sąskaitoms už šilumos energiją ir karštą vandenį apmokėti, o papildomos namų ūkių ir verslo išlaidos tiesiogiai darė neigiamą įtaką ne tik namų ūkių ir verslo perkamajai galiai, bet ir Lietuvos Respublikos ekonomikos vystymuisi.

Bylą nagrinėjusios Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, pateiktas ieškinys atitinka ieškinio dėl viešojo intereso gynimo esminius požymius, kadangi ieškovės įrodinėjama žala apima ne tik valstybės interesą (BVP mažėjimą), bet ir didelės visuomenės dalies (šilumos vartotojų) interesą.

Tačiau teisėjų kolegija pabrėžė, kad pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti gali tik prokuroras ir įstatymu įgaliotos institucijos, t. y. teisė pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti turi būti suteikta įstatymu, o ne poįstatyminiu teisės aktu. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra pažymėjęs, kad poįstatyminiu teisės aktu yra realizuojamos įstatymo normos, tačiau toks teisės aktas negali pakeisti paties įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų.

Nagrinėjamu atveju įgaliojimai pareikšti ieškinį teisme Energetikos ministerijai buvo suteikti poįstatyminiu teisės aktu – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 3 d. nutarimu, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, valstybė neturėjo teisės pareikšti ieškinio.

Lietuvos apeliacinio teismo informacija

Back to top button