Universitetai

VU Teisės fakulteto mokslininkai dalyvavo baigiamojoje projekto STEP UP PROTECTION konferencijoje Parmos universitete

Birželio 9-10 dienomis Teisės fakulteto delegacija (prof. dr. Daiva Petrylaitė, doc. dr. Justinas Usonis, doc. dr. Vida Petrylaitė ir Laura Naimovičiūtė) kartu su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos atstovais Daliumi Čeponu, Šarūnu Orlavičiumi ir Aru Petrevičiumi Parmos universitete dalyvavo baigiamojoje tarptautinio Europos Komisijos finansuojamo projekto STEP UP PROTECTION mokslinėje konferencijoje, skirtoje darbuotojų komandiravimo ES problematikai. 

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkai kartu su užsienio partneriais sėkmingai įgyvendino tarptautinį projektą STEP UP PROTECTION (Apsaugos didinimas) – „Bendradarbiavimo ir komunikacijos tarp viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų didinimas  siekiant komandiruojamų darbuotojų teisių apsaugos Europoje“ finansuojamą Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI – Progress Axis) 2014-2020 lėšomis (finansavimo sutarties Nr. VS/2019/0383).

Šio projekto rėmuose buvo vykdomas  tyrimas, kuriuo siekta įvertinti Europos Sąjungos teisinių  nuostatų darbo migracijos srityje taikymą, verslo elgseną ir kontroliuojančių institucijų (darbo inspekcijų) vaidmenį nacionaliniame ir tarpvalstybiniame lygmenyse.  

Projektą vykdė penki Europos Sąjungos valstybėse narėse veikiantys universitetai: Parmos universitetas (koordinatorius), Granados universitetas, Nacionalinė politikos mokslų
ir viešojo administravimo mokykla (Rumunija), Portugalijos katalikų universitetas ir Vilniaus universitetas. Visi projektą vykdantys universitetai glaudžiai bendradarbiavo su nacionalinėmis darbo inspekcijomis.

Baigiamosios konferencijos metu buvo diskutuojama apie darbuotojų komandiravimo teisines ir praktines problemas tiek Europos Sąjungos, tiek projekto metu analizuotų penkių valstybių nacionaliniame kontekstuose. Pranešimus konferencijoje skaitė projekto tyrėjai-mokslininkai, kurie pristatė esminius tyrimo rezultatus, taip pat savo patirtimi dalinosi darbo inspekcijų atstovai iš Italijos, Ispanijos, Lietuvos ir Portugalijos.

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentė dr. Vida Petrylaitė savo pranešime pristatė darbuotojų, darbdavių ir profesinių sąjungų informatyvumo darbuotojų komandiravimo srityje situaciją; docentas dr. Justinas Usonis savo pranešime akcentavo komandiruojamų darbuotojų darbo užmokesčio problematiką, o Valstybinės darbo inspekcijos atstovas Aras Petrevičius pristatė prkatinę komandiruojamų darbuotojų situaciją Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galite rasti čia:

www.stepup-protection.com

https://www.facebook.com/stepupprotection

stepupproject@unipr.it

Back to top button