Universitetai

Baigėsi konferencijos “Viskas, ką norėjote sužinoti apie teisę (bet bijojote paklausti)“ pirmoji diena

Šiandien Vilniaus universiteto Teisės fakultete įvyko pirmosios dvi 9-osios tarptautinės doktorantų ir jaunųjų tyrėjų konferencijos “Viskas, ką norėjote sužinoti apie teisę (bet bijojote paklausti)“ (angl. „Everything You Always Wanted to Know About Law (But Were Afraid to Ask)” sesijos.

Konferenciją pradėjęs ir svečius sveikinęs Teisės fakulteto dekanas Prof. dr. Tomas Davulis pakvietė tylos minute išreikšti pagarbą žuvusiems ir nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje. Dekanas džiaugėsi sėkmingomis Teisės fakulteto iniciatyvomis, pavyzdžiui, Ukrainos centro atidarymu, kuriame jau susibūrė ir į fakulteto bendruomenę įsitraukė ukrainiečių studentai bei dėstytojai ir kad fakultete teisės studentai bei dėstytojai iš Ukrainos gali tęsti darbus ir studijas.

Konferencijos atidarymo pranešimą skaitė Lietuvos Respublikos teisingumo viceministrė Dr. Gabija Grigaitė-Daugirdė. Pranešime viceministrė akcentavo Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą dabartinei tarptautinei teisei keliamus iššūkius bei pristatė galimus jų sprendimo būdus, pradedant nuo teisingos terminologijos vartojimo, drąsios valstybių, akademikų, visuomeninių organizacijų kooperacijos ir iniciatyvos kuriant naujus efektyvius teisinius mechanizmus.

Pirmoji konferencijos dalis buvo skirta aptarti teisę karo Ukrainoje kontekste. Pirmąją sesiją moderavo Assoc. prof. dr. Indrė Isokaitė-Valužė.

Liliya Timofeyeva iš Odesos teisės akademijos skaitė pranešimą apie aktualius teisės iššūkius susiduriant su nusikaltimais žmoniškumui.

Vugar Ibrahimov iš Martino Liuterio Halle-Wittenbergo universiteto iškėlė Jungtinių Tautų Saugumo tarybos veto teisės bei jos tikslo klausimą ir aptarė sudėtingas veto teisės reguliavimo pakeitimo procedūras.

Milosh Gapsa iš Lodzės universiteto aptarė Ukrainos prašytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą prieš Rusiją Tarptautiniame Teisingumo Teisme ir iššūkius, su kuriais susiduriama siekiant teisingai teisines problemas perteikti per žiniasklaidos priemones.

Antrosios konferencijos dalies tematika įtraukė viešąją teisę ir teisę globalizacijos bei skaitmenizacijos kontekste. Antrąją sesiją moderavo Assoc. prof. dr. Vigita Vėbraitė.

Karolina Mickutė iš Vilniaus universiteto / Laisvojo Briuselio universiteto pristatė dabartines Europos Sąjungos vartotojų teisės problemas, kylančias siekiant teisės aktais suderinti vartotojų bei pardavėjų interesus.

Daria Bulgakova iš Vilniaus universiteto aptarė „Alicem“ veido atpažinimo programą BDAR 9 straipsnio (specialiųjų kategorijų asmens duomenų tvarkymas) kontekste.

Michal Byczynski iš Lodzės universiteto skaitė pranešimą apie dirbtinio intelekto reguliavimą ir kėlė klausimą kaip apskritai dirbtinis intelektas turėtų būti reguliuojamas.

Antonin Guillard iš Paryžiaus Nantero universiteto pristatė teisminio ir administracinio elektroninio tyrimo būdus Prancūzijos teisėje.

Pierre-Louie Sutton iš Paryžiaus Nantero universiteto aptarė globalizacijos baudžiamosios teisės sistemoms keliamus iššūkius žmogaus teisių vystymosi raidoje.

Olha Afonina iš Nacionalinio Charkovo V. N. Karazino universiteto kalbėjo apie demokratijos skaitmenizavimo galimybes ir pagrindines kryptis Ukrainoje.

Visus norinčius kviečiame stebėti trečiąją, ketvirtąją ir penktąją konferencijos sesijas rytoj tiesiogiai nuo 10 val. Vilniaus universiteto Teisės fakultete (Saulėtekio al. 9, I korp., Vilnius) arba Vilniaus universiteto Teisės fakulteto YouTube paskyroje (nuoroda). Antrąją konferencijos dieną bus skaitomi pranešimai apie pandemijos ir teisės, privatinės teisės, globalizacijos bei skaitmenizacijos, teisės ir klimato kaitos problematiką.

Back to top button