Teismai

EŽTT nustatė Konvencijos 3 straipsnio pažeidimą dėl pareigūnų jėgos panaudojimo malšinant riaušes pataisos namuose

Europos Žmogaus Teisių Teismas (Teismas) 2022 m. gegužės 17 d. paskelbtame sprendime byloje Laniauskas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 6544/20) nustatė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (Konvencija) 3 straipsnio (kankinimo uždraudimas) pažeidimą dėl pareigūnų jėgos panaudojimo malšinant riaušes Kybartų pataisos namuose 2016 m. liepos 22 d. Teismui pareiškėjas skundėsi, kad jo laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu Kybartų pataisos namų pareigūnai jį sumušė, kai pataisos namuose kilo riaušės, nepaisant to, kad pareiškėjas jose nedalyvavo. 

Teismas visų pirma pažymėjo, kad pareiškėjas nesiskundė, kad jo įtarimų dėl netinkamo pareigūnų elgesio tyrimas buvo neveiksmingas, todėl sprendė tik dėl Konvencijos 3 straipsnio materialaus pažeidimo. 

Teismas atkreipė dėmesį į galimus smurto protrūkius kalinimo įstaigose ir į tai, kad suimtųjų asmenų nepaklusnumas gali lengvai virsti riaušėmis. Teismas sutiko, kad kartais gali prireikti panaudoti jėgą kalinimo įstaigų saugumui užtikrinti, palaikyti jose tvarkai ar užkirsti kelią nusikaltimams. Nepaisant to, jėga gali būti panaudota tik tada, kai tai būtina ir ji neturi būti perteklinė. Fizinės jėgos panaudojimas, kuris nebuvo griežtai būtinas dėl paties suimtojo elgesio, žemina žmogaus orumą ir iš esmės pažeidžia Konvencijos 3 straipsnyje įtvirtintą teisę. 

Remiantis Teismo turimais dokumentais, praėjus kelioms dienoms po 2016 m. įvykių pareiškėjui buvo nustatyti sužalojimai keliose kūno vietose. Nacionaliniame procese buvo pripažinta, kad fizinė jėga prieš suimtuosius buvo panaudota 2016 m. liepos 22 d., o sužalojimai, panašūs į tuos, kuriuos patyrė pareiškėjas, buvo nustatyti dar aštuoniasdešimt dviem suimtiesiems po aptariamų įvykių. Tokiomis aplinkybėmis Teismas konstatavo, kad pareiškėją sužalojo pareigūnai. 

Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad viso proceso metu pareiškėjas teigė, kad nedalyvavo riaušėse ir nesipriešino pareigūnams. Iš tiesų, jis nebuvo įtrauktas į pareigūnų sudarytą riaušių organizatorių ir dalyvių sąrašą. Be to, nė viename proceso etape nebuvo tvirtinama, kad jėgos naudojimas prieš pareiškėją buvo griežtai būtinas dėl jo paties elgesio. Tiek baudžiamajame, tiek civiliniame procese nacionaliniai teismai apsiribojo vertinimu, ar įstatymas suteikė pareigūnams teisę naudoti fizinę jėgą riaušių kalėjime metu, ir nevertino jėgos panaudojimo pareiškėjo byloje būtinumo ir proporcingumo. 

Tokiomis aplinkybėmis Teismas negalėjo konstatuoti, kad fizinės jėgos panaudojimas prieš pareiškėją buvo griežtai būtinas dėl jo paties elgesio. Todėl, nepaisant nežymaus pareiškėjo sveikatos sutrikdymo, Teismo vertinimu, toks jėgos panaudojimas prilygo nežmoniškam ir žeminančiam elgesiui, todėl buvo padarytas materialinis Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas. 

Teismas pareiškėjui priteisė 8 000 eurų neturtinei žalai ir 1 000 eurų patirtoms išlaidoms atlyginti. 

Teismo sprendimas byloje Laniauskas prieš Lietuvą (anglų kalba)

Vyriausybės atstovo EŽTT informacija

Back to top button