InstitucijosUniversitetai

Vykdomas tyrimas – darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo stiprinimas ir prieiga prie informacijos

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkai kartu su užsienio partneriais sėkmingai įgyvendina tarptautinį projektą STEP UP PROTECTION (Apsaugos didinimas) – „Bendradarbiavimo ir komunikacijos tarp viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų didinimas  siekiant komandiruojamų darbuotojų teisių apsaugos Europoje“ finansuojamą Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI – Progress Axis) 2014-2020 lėšomis (finansavimo sutarties Nr. VS/2019/0383).

Šio projekto rėmuose vykdomas  tyrimas, kuriuo siekiama įvertinti Europos Sąjungos teisinių  nuostatų darbo migracijos srityje taikymą, verslo elgseną ir kontroliuojančių institucijų vaidmenį nacionaliniame ir tarpvalstybiniame lygmenyse.  

Projektą vykdo penki Europos Sąjungos valstybėse narėse veikiantys universitetai: Parmos universitetas (koordinatorius), Granados universitetas, Nacionalinė politikos mokslų ir viešojo administravimo mokykla (Rumunija), Portugalijos katalikų universitetas ir Vilniaus universitetas.

Lietuvoje projekto vykdytojai bendradarbiauja su Valstybine darbo inspekcija bei Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija.

Pirmojo projekto vykdymo etapo metu buvo:

(i) analizuojama teisinė praktika perkeliant darbuotojų komandiravimo direktyvų 96/71/EB, 2014/67/ES ir 2018/957/ES nuostatas į nacionalinę teisę bei vertinami šio proceso ypatumai atsižvelgiant į skirtingus kultūrinius ir geografinius kontekstus;

(ii)  analizuojamos ir vertinamos Europos darbo institucijos funkcijos, siekiant įvertinti jos realų potencialą stiprinant nacionalinių inspekcinių institucijų, visų pirma, darbo inspekcijų, bendradarbiavimą;

 (iii) aanalizuojamos darbuotojų komandiravimo, kaip socialinio reiškinio, plėtros tendencijos ir galimi padariniai.

Šio tyrimo etapai buvo pristatyti tarptautiniuose seminaruose 2021 metais, kurie dėl COVID-19 pandemijos vyko nuotoliniu būdu. Šį seminarą organizavo projekto partneris Porto universitetas. Akademinės bendruomenės atstovai, projekto tyrėjai, profesinių sąjungų atstovai ir darbo inspekcijų atstovai iš projekto partnerių valstybių dalyvavo diskusijose apie darbuotojų komandiravimą, dalinosi praktine patirtimi, tyrimų rezultatais ir įgytomis žiniomis bei analizavo darbuotojų komandiravimo problematiką ES direktyvų 96/71/EB ir 2014/67/ES perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galite rasti čia:

www.stepup-protection.com

https://www.facebook.com/stepupprotection

stepupproject@unipr.it

Back to top button