Teismai

LVAT nusprendė dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovų dalyvavimo tikrinant savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų kvalifikaciją bei fizinį parengtumą teisėtumo

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), išnagrinėjęs Seimo nario pareiškimą, 2022 m. sausio 19 d. sprendimu ( bylos Nr. I-1-415/2022) pripažino, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymais nustatytas teisinis reguliavimas, pagal kurį tikrinant savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų teorines žinias ir praktinius įgūdžius, taip pat vertinant šių darbuotojų fizinį parengtumą, sprendžiamojo balso teise turi dalyvauti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai, neatitinka aukštesnės galios teisės akto – Priešgaisrinės saugos įstatymo – nuostatų.

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistema yra vieninga, sudaranti darnią funkcinių, organizacinių ir teisinių priemonių sistemą, todėl iš priešgaisrinės saugos tikslų kyla poreikis užtikrinti savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, kaip šios vieningos sistemos grandžių, turinčių funkcinius-organizacinius skirtumus, tačiau įgyvendinančių bendrus priešgaisrinės saugos tikslus, vieningą požiūrį į darbuotojų kvalifikacijos ir fizinio parengtumo reikalavimų įgyvendinimą visos valstybės mastu.

Kita vertus, kaip nurodyta sprendime, turi būti užtikrinti teisės aktų hierarchijos bei teisėkūros sistemiškumo principai, kurie reikalauja, kad teisės normos derėtų tarpusavyje, o žemesnės teisinės galios aktai neprieštarautų aukštesnės galios teisės aktams.

Pasak LVAT, Priešgaisrinės saugos įstatyme yra aiškiai atskirta, kad savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų kvalifikaciją tikrina ir fizinį parengtumą vertina savivaldybių priešgaisrinės tarnybos, o Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų – Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Iš šio įstatymo bylai aktualių nuostatų neišplaukia, kad savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų kvalifikacijos tikrinimo bei fizinio parengtumo vertinimo procese sprendžiamojo balso teise turėtų teisę ir / arba pareigą dalyvauti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai.

Atsižvelgus į tai, konstatuotas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-420 patvirtinto Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reikalavimų darbuotojų kvalifikacijai, šių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir periodiškumo tvarkos aprašo 17 punkto dalies bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1-359 patvirtinto Asmenų, priimamų į savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų pareigas, ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų fizinio parengtumo reikalavimų ir šių asmenų atitikties fizinio parengtumo reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo 9 punkto dalies prieštaravimas atitinkamai Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 186 straipsnio 2 daliai ir 18straipsnio 9 daliai.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button