InstitucijosTech+Law

Skaitmeninio teisingumo ministrų forumas: Aukšto lygio dalyviai diskutavo apie ES teisingumo sistemų skaitmeninę transformaciją

Pandemija parodė, kaip svarbu, kad teisingumo sistemos būtų veiksmingos ir atsparios tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu. Skaitmenizacija gali pagerinti ir supaprastinti teisingumo veiklas. Kiekvienas ES gyventojas turėtų turėti galimybę greitai kreiptis į teismą. Platus skaitmeninių viešųjų paslaugų prieinamumas taip pat yra vienas iš Europos skaitmeninio dešimtmečio tikslų.

Vakar Europos Komisija internetu surengė aukšto lygio Skaitmeninio teisingumo ministrų forumą, kuriame aptartas teisingumo srities skaitmeninės transformacijos procesas.

Renginyje dalyvavo daugybė partnerių. Teisingumo ministrai apžvelgė savo patirtį skaitmenizuojant nacionalines teisingumo sistemas, o teisininkų profesinės organizacijos – advokatai, notarai ir antstoliai – pristatė praktikuojančių teisininkų požiūrį. ES teisingumo ir vidaus reikalų agentūros ir įstaigos [1] analizavo, kaip skaitmenizacija veikia jų vykdomąsias funkcijas Europos teisingumo, saugumo ir laisvės erdvėje.

Už teisingumą atsakingas Komisijos narys Didier Reynders pristatė tris būsimas ES iniciatyvas, kurias ES planuojama įgyvendinti modernizuojant sistemas ir reaguojant į pandemijos keliamus iššūkius. „Skaitmeninio teisminio bendradarbiavimo“ paketu siekiama gerinti ES teisminių ir kitų kompetentingų institucijų teisminį bendradarbiavimą, taip pat remti teisingumo srityje veikiančių ES agentūrų ir įstaigų darbą.

Pagrindine šio paketo iniciatyva siekiama modernizuoti esamas ES tarpvalstybinių civilinių ir baudžiamųjų bylų institucijų bendravimo priemones, kad jos taptų greitesnės, saugesnės ir atsparesnės. Pasiūlymo pagrindas – geresnės galimybės kreiptis į teismą, nes bus sudarytos sąlygos nuotoliniu būdu dalyvauti teismo posėdžiuose per vaizdo konferencijas, o fiziniams asmenims, įmonėms ir praktikuojantiems teisininkams bus suteikta galimybė elektroninėmis priemonėmis inicijuoti bylas ir bendrauti su kitos šalies valdžios institucijomis. Bus sukurta IT bendradarbiavimo platforma, kad tyrėjai ir prokurorai, kurie yra jungtinių tyrimo grupių nariai, galėtų veiksmingiau ir saugiau bendradarbiauti. Nusikalstamumas ir terorizmas nesibaigia ties valstybių sienomis. Todėl turime nustatyti bendrus keitimosi skaitmenine informacija apie tarpvalstybinio terorizmo bylas standartus, kad būtų lengviau kovoti su terorizmu.

Taip pat buvo pristatyta ir nauja Europos el. teisingumo portalo versija, kuria galima naudotis visomis ES kalbomis. Šiame vieno langelio principu veikiančiame portale pateikiama 150 temų įrankių ir informacijos piliečiams, įmonėms, teismams ir praktikuojantiems teisininkams. Pavyzdžiui, piliečiai gali gauti informacijos apie savo teises, taip pat praktinių patarimų, kaip antai: kaip priimti palikimą kitoje valstybėje narėje arba kur kreiptis dėl teisinės pagalbos. Portale taip pat yra keletas ES masto paieškos priemonių, pavyzdžiui, kaip rasti advokatą ar notarą arba informacijos apie nacionalinius įstatymus ir teismines procedūras, todėl šis portalas yra unikalus orientacinis punktas ES tarpvalstybinės praktikos kontekste.

Viceprezidentė Věra Jourová pateikė baigiamąsias pastabas, kuriose apžvelgė šios dienos diskusijų svarbą tolesniems veiksmams, ir pabrėžė planuojamų Komisijos veiksmų teisingumo skaitmenizacijos srityje svarbą, taip pat būtinybę palaikyti partnerystę su valstybėmis narėmis ir teikti joms paramą.

„Turime užtikrinti, kad Europos skaitmeniniame dešimtmetyje piliečiai ir įmonės galėtų pasinaudoti skaitmenizacijos teikiamais privalumais, be kita ko, sudarydami palankesnes sąlygas kreiptis į teismą šiuolaikinėmis skaitmeninėmis priemonėmis. Norime tai daryti bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis ir įsiklausydami į svarbių suinteresuotųjų šalių, pavyzdžiui, praktikuojančių teisininkų, poreikius“, – teigė už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos viceprezidentė Věra Jourová.

„Aukštos teisingumo sistemų kokybės ir veiksmingumo išlaikymas yra teisinės valstybės principo pagrindas. Teisingumo sritis negali atsilikti nuo skaitmeninės transformacijos, kuri jau daro įtaką visoms mūsų gyvenimo sritims ir aspektams. Visos valstybės narės turi investuoti į teisingumo skaitmenizaciją, taip vykdydamos savo įsipareigojimus puoselėti sistemos atkūrimą ir atsparumą. Būdamas už teisingumą atsakingas Komisijos narys, skirsiu tam ypatingą dėmesį,“ – sakė už teisingumą atsakingas Komisijos narys Didier Reynders.

Renginyje įvyko daug abipusiai naudingų mainų ir buvo sutarta, kad reikia išlaikyti stiprią politinę valią bei bendradarbiauti siekiant modernizuoti Europos teisingumo sistemas. Daugiau informacijos apie renginį ir tolesnius veiksmus šioje srityje rasite čia.   

[1] ES didelės apimties IT sistemų operacijų valdymo agentūra (eu-LISA), ES teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas), ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas), Europos prokuratūra (EPPO) ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF).

Europos Komisijos informacija

Back to top button