InstitucijosUniversitetai

Įvyko Europos Savivaldos Chartijos Nepriklausomų ekspertų (GIE) metinis susitikimas

2021 m. rugsėjo 16-17 d. vyko Europos Savivaldos Chartijos Nepriklausomų ekspertų (GIE) grupės metinis susitikimas, kuris antrąkart iš eilės buvo organizuotas nuotoliniu (hibridiniu) būdu, kai pagrindiniai pranešėjai buvo Strasbūre Europos Rūmuose, o daugelis ekspertų – savo šalyse. Nors nuotolinis susitikimas turi daug trūkumų, tačiau jo privalumas tas, kad jame gali dalyvauti ne tik vadinamieji “tikrieji ekspertai”, bet ir jų pavaduotojai, kurie paprastai susitikimuose nedalyvauja. Lietuvą šiame susitikime atstovavo tikrasis narys ekspertas VU Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros docentas Vaidotas A. Vaičaitis bei dvi pavaduojančios narės (alternate members): prof. Aistė Lazauskienė (VDU) ir prof. Diana Šaparnienė (KU).

Susitikimas prasidėjo naujų ekspertų iš Čekijos ir Turkijos pristatymu. Pirmosios dienos pranešimus pradėjo Monitoringo komiteto vadovas Gudrun Mosler-Törström (Austrija) pristatydamas pernai vykusių vietos ir regioninių rinkimų monitoringo žemėlapį bei priminė apie tam tikras besitęsiančias problemas dėl 2019 m. vykusių vietos savivaldos rinkimų Turkijoje vertinimo. Vėliau diskusiją pratęsė vieno iš departamento vadovė p. Renate Zikmund. Po to ekspertas iš Graikijos, Nikolaos-Komninos Chlepas, pristatė tam tikras problemas, susijusias su savivaldos institucijų teisiniu konstituciniu statusu (analizuotas kartu su Venecijos komisija), ypač pabrėžiant diskusijas, kilusias su Ukrainos atstovais dėl savivaldos konstitucinio statuso šioje šalyje.

Kaip visuomet, daug dėmesio sulaukė Europos Tarybos vietos ir regionų kongreso Generalinio sekretoriaus Andreaso Kiefero bendra informacija ir ateities planai, įgyvendinant Chartiją. Visgi, turbūt daugiausiai diskusijų sukėlė Valdymo komiteto vadovo Romano Chlapako pranešimas apie demokratiją per diskusijas (deliberative democracy) ir vadinamuosius „išmaniuosius miestus“ bei „išmaniuosius regionus“ (smart cities, smart regions) ir apskritai – apie „išmaniąją demokratiją“, kai didelė dalis savivaldos paslaugų turėtų būti perkelta į internetinę erdvę. Dalis ekspertų šioje diskusijoje kėlė klausimą apie su tuo susijusias nevienodas regionų (ypač kaimiškų vietovių) technines, materialines galimybes bei su privatumu ir asmens duomenų apsauga susijusius klausimus, įgyvendinant „išmaniųjų miestų“ projektą. Beje, antrąją susitikimo dieną Kongreso pirmininkas Rafaelis Benitezas visus dalyvius supažindino su Europos savivaldos ir regionų kongreso veiklos prioritetais, iš kurių vienas kaip tik ir yra vadinamojo „išmanaus miesto“ projektas. Susitikimas baigėsi Europos vietos ir regionų kongreso, kuris vyks šių metų spalio 26-28 dienomis, darbotvarkės pristatymu ir visų šalių ekspertų kvietimu prisijungti prie įvairių vykdomų mokslinių projektų bei monitoringo veiklos. Kitas ekspertų susitikimas vyks lygiai po metų Strasbūre – ir tikėkimės jau gyvai.

Tekstą parengė VU Teisės fakulteto docentas Vaidotas A. Vaičaitis

Back to top button