Institucijos

Atnaujintos Kainų palyginimo gairės

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, siekdama užtikrinti teisingos bei sąžiningos reklamos sklaidą, atnaujino Kainų palyginimo reklamoje gaires.

Skleidžiant reklamą rekomenduojama:

 • Naudoti išsamų ir teisingą kainų palyginimą, kad vartotojas galėtų
  įvertinti tikrąją pasiūlymo vertę;
 • Pardavimo kainą lyginant su kaina, kuri apibūdinama kaip:
  „įprastinė kaina“, „normali kaina“, „vertė“, vartotojams pateikti
  paaiškinimą, ką toks apibūdinimas reiškia, jei tai nėra reklamos
  davėjo taikyta kaina;
 • Naudoti apibūdinimus „ankstesnė kaina“, „sumažinta nuo“ ir
  nubrauktą aukštesniąją kainą tik tuomet, jei tai yra reklamos davėjo
  toje pačioje prekybos vietoje (fizinėje parduotuvėje ar toje pačioje
  elektroninėje parduotuvėje) anksčiau taikyta kaina. Nenaudoti šių
  apibūdinimų lyginant su kaina, kurios reklamos davėjas niekada
  netaikė, ar su kaina, kurią taikė kiti pardavėjai;
 • Naudoti apibūdinimą „iki xx proc.“ tuo atveju, jei skelbiamas
  maksimalus kainos sumažinimas akcijos pradžioje taikomas bent
  10 proc. nurodytų prekių (tam tikros prekių grupės prekių) visų
  prekybos vietų, skelbiančių (taikančių) akciją, mastu. Likusi
  procentinė dalis, kurioms taikomas kainos sumažinimas galėtų
  pasiskirstyti proporcingai;
 • Jeigu akcija skelbiama siekiant išparduoti prekių likučius ir
  reklamos davėjas pagrįstai negali apskaičiuoti tokios akcijos
  laikotarpio, akcijos laikotarpis reklamoje gali būti nenurodomas.
  Tačiau rekomenduojama periodiškai įvertinti, ar reklamoje
  nurodyta maksimali nuolaida vis dar aktuali ir gali būti nurodoma;
 • Jei prekės ar paslaugos pardavimo kaina reklamoje lyginama su
  savo anksčiau taikyta kaina, privaloma suteikti pirkėjui informaciją
  apie taikomą daiktų kainų sumažinimą. Vadovaujantis Lietuvos
  Respublikos civilinio kodekso 6.353 straipsnio 8 punktu, privaloma
  suteikti pirkėjui informaciją apie taikomą daiktų kainų sumažinimą.
  Bet kuriame pranešime apie daikto kainos sumažinimą turi būti
  nurodoma ankstesnė daikto kaina.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija

Back to top button