Institucijos

EP patvirtino įsipareigojimą iki 2050-ųjų užtikrinti neutralų poveikį klimatui

Europarlamentarai patvirtino įsipareigojimą iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą bent 55 proc., o iki 2050 m. užtikrinti neutralų poveikį klimatui.

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) patvirtino naująjį klimato teisės aktą (442 balsai už, 203 prieš, 51 susilaikė), kuriuo įteisino Europos žaliojo kurso politinius įsipareigojimus. Balandį dėl šio teisės akto susitarė EP ir ES Tarybos derybininkai.

ES įsipareigojo iki 2050 m. užtikrinti neutralų poveikį klimatui – kad būtų išmetama į aplinką ne daugiau ŠESD nei jų surenkama ar absorbuojama. ES taip pat sieks, kad po 2050 m. ES pašalintų iš aplinkos daugiau ŠESD negu jų išmeta.

Naujuoju įstatymu taip pat įsipareigota iki 2030-ųjų ŠESD išmetimą sumažinti bent 55 proc. palyginti su 1990 m. padėtimi (ankstesnis tikslas buvo 40 proc.). Savo ruožtu, jei būtų priimtas būsimasis Europos Komisijos pasiūlymas dėl Žemės ūkio ir miškininkystės reglamento, tai leistų dar labiau padidinti anglies dioksido absorbentų kiekį ir iki 2030 m. faktiškai sumažinti minėtų dujų išmetimą 57 proc.

Per pusmetį nuo 2023 m. numatytos pasaulinės Paryžiaus susitarimo peržiūros Europos Komisija turės pasiūlyti ŠESD mažinimo tikslą 2040-iesiems. Be to, atsižvelgdama į EP pasiūlymą, Komisija paskelbs, kiek ŠESD ES gali išmesti iki 2050 m., kad nebūtų pažeisti Paryžiaus susitarime prisiimti įsipareigojimai. Tai bus vienas iš kriterijų 2040 m. tikslui nustatyti.

Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., o vėliau kas penkerius metus Komisija įvertins bendrą visų ES valstybių pažangą ir atskirų šalių priemonių nuoseklumą siekiant ES poveikio klimatui neutralumo iki 2050 m. Remiantis europarlamentarų pasiūlymu taip pat bus įsteigta mokslinė Europos klimato kaitos taryba, kuri stebės pažangą ir vertins, ar Europos klimato politika atitinka numatytus tikslus.

Tikimasi, kad susitarimą netrukus patvirtins ES Taryba. Reglamentas įsigalios dvidešimtą dieną po jo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje. Savo ruožtu liepą Komisija planuoja pateikti keletą pasiūlymų, kurie padės pasiekti ambicingą 2030 m. tikslą.

Europos Parlamento informacija

Back to top button