Teismai

ESTT: spausdintame laikraštyje esantis straipsnis, kuriame pateiktas neteisingas sveikatos patarimas dėl augalo naudojimo, kurio paisydamas šio laikraščio skaitytojas patyrė žalos sveikatai, nelaikytinas gaminiu su trūkumais

KRONE – Verlag yra Austrijoje įsteigta spaudos bendrovė. Ji yra žiniasklaidos priemonių savininkė ir laikraščio Kronen-Zeitung regioninio numerio leidėja. 2016 m. gruodžio 31 d. šiame laikraštyje ji paskelbė straipsnį apie tarkuotų krienų kompreso teikiamą naudą; šio straipsnio autorius buvo religinio ordino narys, kuris, kaip vaistažolių srities ekspertas, kasdien šiame laikraštyje skelbiamoje skiltyje teikia nemokamus patarimus. To straipsnio tekstas buvo toks: „Kaip malšinti reumatinį skausmą. Šviežiai sutarkuoti krienai gali padėti sumažinti reumato sukeltą skausmą. Prieš uždedant ir prispaudžiant tarkuotų krienų kompresą, skausmo paveiktas vietas reikia įtrinti riebiu augaliniu aliejumi arba kiaulės taukais. Tokį kompresą galima palikti 2–5 valandoms, paskui nuimti. Ši priemonė turi gerą malšinamąjį poveikį.“

Vis dėlto straipsnyje nurodyta 2–5 valandų kompreso laikymo trukmė buvo neteisinga, nes vietoj žodžio „minutės“ buvo pavartotas žodis „valandos“. Ieškovė, Austrijos pilietė, pasikliaudama straipsnyje nurodyta gydymo trukme, tą kompresą laikė ant savo kojos čiurnos sąnario maždaug tris valandas ir nuėmė tik po to, kai pajuto didelį skausmą dėl toksinės odos reakcijos. Teigdama, kad patyrė žalą, ieškovė pareiškė KRONE – Verlag reikalavimą atlyginti žalą dėl kūno sužalojimo. Kadangi tas reikalavimas nebuvo patenkintas pirmojoje ir apeliacinėje instancijose, ieškovė pateikė kasacinį skundą Oberster Gerichtshof (Aukščiausiasis Teismas, Austrija).

Teisingumo Teismas, į kurį kreipėsi minėtas teismas su prašymu priimti prejudicinį sprendimą, teigė, kad „gaminiu su trūkumais“, kaip jis suprantamas pagal Direktyvą dėl atsakomybės už gaminius su trūkumais, nelaikytinas spausdinto laikraščio egzempliorius, kuriame aptariant paramedicinos sričiai priskirtiną aspektą pateiktas neteisingas sveikatos patarimas dėl augalo naudojimo, kurio paisydamas šio laikraščio skaitytojas patyrė žalos sveikatai.

Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, kad pagal Direktyvą dėl atsakomybės už gaminius su trūkumais gaminys laikomas turinčiu trūkumų, jeigu jis nėra toks saugus, kokio asmuo turėjo teisę tikėtis. Tai, ar gaminys yra su trūkumais, nustatoma atsižvelgiant į tam tikras to gaminio ypatybes, kurios visų pirma susijusios su jo pateikimu, naudojimu ir išleidimo į apyvartą momentu. Be to, priminęs, jog tai, kad šioje direktyvoje nėra nuostatų dėl galimybės taikyti atsakomybę už gaminius su trūkumais dėl žalos, padarytos teikiant paslaugą, į kurią atsižvelgiant gaminys yra tik fizinė laikmena, atspindi Sąjungos teisės aktų leidėjo valią, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju neteisingas patarimas nesusijęs su spausdintu laikraščiu, kuris yra jo laikmena. Konkrečiai kalbant, ši paslauga nesusijusi nei su šio laikraščio pateikimu, nei su jo naudojimu, todėl minėta paslauga nėra viena iš spausdintam laikraščiui būdingų savybių, kurios savaime leidžia įvertinti, ar šis gaminys yra su trūkumais.

Galiausiai pažymėjęs, kad paslaugų teikėjų atsakomybė ir galutinių prekių gamintojų atsakomybė yra dvi skirtingos atsakomybės sistemos, nes paslaugų teikėjų veikla nėra prilyginama gamintojų, importuotojų ir tiekėjų veiklai, Teisingumo Teismas priminė, kad, atsižvelgiant į paslaugų ypatybes, paslaugų teikėjo atsakomybės sistema turėtų būti reglamentuota atskirai.

Taigi, Teisingumo Teismo teigimu, spausdintame laikraštyje paskelbtas neteisingas sveikatos patarimas, susijęs su kito kilnojamojo daikto naudojimu, nepatenka į Direktyvos dėl atsakomybės už gaminius su trūkumais taikymo sritį ir nėra toks, dėl kurio šis laikraštis taptų turintis trūkumų ir remiantis šia direktyva kiltų „gamintojo“ atsakomybė be kaltės, nesvarbu, ar jis būtų šio laikraščio leidėjas, ar spaustuvė, ar net straipsnio autorius. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas patikslino, kad nors šioje direktyvoje numatyta atsakomybė be kaltės dėl gaminių su trūkumais netaikoma šioje byloje, gali būti taikomos kitos sutartinės ar deliktinės atsakomybės sistemos, grindžiamos kitokiais pagrindais, pavyzdžiui, garantija dėl paslėptų trūkumų arba kalte.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button