Teismai

EŽTT: privalomieji skiepai vaikams nepažeidžia teisės į privatų gyvenimą

Šiandien Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) Didžioji kolegija priėmė sprendimą byloje Vavřička ir kiti prieš Čekijos Respubliką (peticijos nr. 47621/13 ir penkios kitos peticijos), kuriame konstatavo, kad privalomų skiepų nustatymas konkrečios bylos aplinkybėmis nepažeidė EŽTK 8 str. (teisė privataus gyvenimo gerbimą). Sprendimas priimtas balsų dauguma 16 prieš 1.

Peticijos buvo pateiktos dėl Čekijoje galiojančio įstatymo, pagal kurį nustatyta bendra teisinė pareiga skiepyti vaikus nuo devynių ligų, gerai žinomų medicinos mokslui. Be svarbių priežasčių nevykdantiems šios pareigos vaikų tėvams gali būti skiriama bauda, o neskiepyti vaikai nepriimami į vaikų darželius (išimtis daroma tiems, kurie negali būti paskiepyti dėl sveikatos).

Teismas, pirmiausiai, sprendime pabrėžė, kad pagal teismo praktiką privalomas skiepijimas kaip priverstinis medicininis gydymas reiškia kišimąsi į fizinį asmens integralumą ir dėl to – kartu ir į privataus gyvenimo teisės veikimo sritį, saugomą pagal Konvencijos 8 str. Tačiau teismas pripažino, kad Čekijos Respublikos sveikatos politika buvo siekiama teisėtų tikslų – saugoti sveikatą ir kitų asmenų teises, pažymėdamas, kad skiepijimas apsaugo ir tuos, kurie jį gauna, ir tuos, kurie jo negauna dėl galimai sveikatai kenksmingų priežasčių. Ir būtent taip yra siekiama apsaugoti žmones sukuriant platesnį visuomenės imunitetą nuo sunkių užkrečiamų ligų.

Teismas taip pat pripažino, kad valstybės šioje srityje turi plačią veiksmų nuožiūros laisvę. Atskirai taip pat buvo vertinamas numatytų priemonių proporcingumas, ir teismas pripažino, kad nustatytos priemonės bei pareiškėjams skirtos baudos neperžengė proporcingumo ribų. Atkreiptas dėmesys, kad Čekijos Respublikoje vakcinacijos pareigą labai palaikė sveikatos apsaugos institucijos, specialistai, kaip socialiai reikalingą saugoti visuomenę nuo ligų plitimo priemonę, o taip pat į faktinius vakcinavimo poveikio rodiklius, mažinančius ligų progresavimą.

Byloje yra atskiroji nuomonė bei dalinai konkuruojanti nuomonė.

Back to top button