Teismai

Pristatyta LAT 2020 metų veiklos ataskaita

Pristatydami Lietuvos Aukščiausiojo Teismo metinį informacinį pranešimą kviečiame žiūrėti Civilinių bylų skyriaus pirmininkės, laikinai einančios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pareigas, Sigitos Rudėnaitės sveikinimo žodį (žiūrėti čia).

Sakoma: būna gerų, būna blogų metų, būna tokių kaip 2020-ieji. Šie buvo išties neįprasti, iš esmės pakeitę gyvenimą. Įsibėgėjusi pandemija neaplenkė ir Teismo. Kaip ir visas pasaulis, visa valstybė, turėjome keisti darbo įpročius, prisitaikyti prie naujo ritmo ir tempo, atrasti naujus darbo formatus, įvaldyti naujas komunikacijos priemones. Tai buvo laikotarpis, pareikalavęs naujai persvarstyti ir sudėlioti darbų prioritetus, paskatinęs dar kartą audituoti Teismo veiklos principus, privertęs patikėti savimi ir imtis naujų įgūdžių, dar giliau suvokti kolegiškų santykių, profesinės bendrystės svarbą.

Metiniame pranešime, kaip ir ankstesniais metais, rasite teisėjų parengtas apžvalgas apie sprendimų atžvilgiu reikšmingiausias baudžiamąsias, administracinių nusižengimų ir civilines bylas. Baudžiamųjų bylų teisėjų pranešimuose rasite: fizinio skausmo sukėlimo ir nežymaus sveikatos sutrikdymo kvalifikavimo akcentus kasacinėje praktikoje; nusikalstamų veikų aplinkai apžvalgą; asmens, samdančio darbuotojus, atsakomybės aspektus už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojo (taip pat ir nelegaliai pasamdyto) kaltės; psichikos negalią turinčio asmens kai kurių procesinių teisių apsaugos aspektus; dažniausiai padaromus medžioklę reglamentuojančių administracinių teisės aktų pažeidimus. Civilinių bylų skyriaus teisėjai atkreipia dėmesį į niekada aktualumo neprarandančias bylas dėl vaiko teisėtų interesų gynimo, vartojimo, statybos sutarčių, viešųjų pirkimų, krovinių vežimo, intelektinės nuosavybės, bankroto administratoriaus teisių ir pareigų, valstybės, kaip paveldėjimo teisinių santykių dalyvės, teisių ir pareigų ypatumų ir kt.

Teismas, siekdamas, kad kasacinio teismo praktika ir įžvalgos būtų laisvai prieinamos visuomenei, 2020 m. pradžioje pristatė pirmąją elektroninę biuletenio „Teismų praktika“ versiją. Nuo šiol visi „Teismų praktikos“ biuleteniai yra laisvai prieinami Teismo tinklalapyje ir yra nemokami. Biuletenius galite skaityti čia.

Kviečiame skaityti Teismo veiklos 2020-ųjų apžvalgą, kurioje susipažinsite su esmingiausiais Teismo darbais formuojant kasacinę praktiką ir kt. Visą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo „Metinį informacinį pranešimą 2020“ galima rasti čia.

Iš LAT veiklos ataskaitos matyti, kad pernai buvo gauti 837 kasaciniai skundai baudžiamosios bylose, iš jų priimti – 337. 57 proc. jų buvo atmesti. LAT Civilinių bylų skyrius gavo 2129 kasacinis skundus, iš jų priimti 447 skundai. Vidutiniškai civilinė byla kasaciniame teisme buvo nagrinėjama 205 dienas, kas yra ilgiau nei pastaraisiais metais. 163 bylose LAT teisėjų kolegijos nusprendė palikti nepakeistus apeliacinio teismo sprendimus.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir portalo Teisė pro informacija

Back to top button