Teismai

LVAT apie vaiko išlaikymo išmokos permokos apskaičiavimo teisėtumą bei pagrįstumą

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą (bylos Nr. eA-219-756/2021) dėl vaiko išlaikymo išmokos permokos perskaičiavimo. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mažeikių skyrius apskaičiavo pareiškėjai vaiko išlaikymo išmokos permoką nustatęs, kad pareiškėjos vaikų tėvas mokėjo teismo priteistą išlaikymą, pinigus pervesdamas į vaikų banko sąskaitas.

Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai panaikino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mažeikių skyriaus sprendimą, kuriuo buvo apskaičiuota permoka, ir įpareigojo perskaičiuoti vaiko išlaikymo išmokos permoką. Atsakovas apeliacinį skundą grindė aplinkybe, jog tai, kad išlaikymo mokėjimas buvo atliekamas į vaikų banko sąskaitas, nėra pagrindas konstatuoti, kad pareiga išlaikyti vaikus buvo vykdoma netinkamai.

Išnagrinėjusi apeliacinį skundą, LVAT teisėjų kolegija tokiai atsakovo pozicijai nepritarė. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad tam, jog būtų skirta valstybės išmoka vaikams išlaikyti, pakanka fakto (ir jį patvirtinančių dokumentų), kad vaikas negauna konkrečiame teismo sprendime arba teismo patvirtintoje vaiko išlaikymo sutartyje nustatyta tvarka mokamo išlaikymo (jo dalies). Galutine ir neskundžiama nutartimi pripažinta, kad, priešingai nei teigia atsakovas, aplinkybė, jog mokėjimai buvo atliekami ne į pareiškėjos (uzufruktorės), o į vaikų banko sąskaitas, t. y. ne teismo sprendimu civilinėje byloje patvirtinta tvarka, nesant uzufruktorės sutikimo, yra pagrindas konstatuoti, kad teismo patvirtinta vaikų išlaikymo sutartimi pareiškėjos vaikų tėvui nustatyta pareiga buvo vykdoma netinkamai. Todėl, LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, į asmenines nepilnamečių vaikų sąskaitas pervedamų lėšų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mažeikių skyrius vien tik remdamasis aplinkybe, kad mokėjimo paskirtyje buvo nurodyta „išlaikymas vaikams“, neturėjo pagrindo vertinti kaip teismo nutartimi patvirtinto išlaikymo vaikams teikimą Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymo prasme.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button