Universitetai

Išleistas vadovėlis “Civilinio proceso teisė. I knyga”

Vilniaus universiteto leidykla pristato aštuntąją Vilniaus universiteto Teisės fakulteto vadovėlių serijos knygą „Civilinio proceso teisė. I knyga“, kurią parengė prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas, prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, partnerystės prof. dr. Egidija Tamošiūnienė, doc. dr. Rimantas Simaitis, doc. dr. Vigita Vėbraitė, dr. Artūras Driukas, dr. Sigitas Barakauskas, dr. Aurimas Brazdeikis ir Egidijus Laužikas.

Vadovėlyje nagrinėjamos pagrindinės civilinio proceso bendrosios dalies temos ir institutai: civilinio proceso samprata, šaltiniai ir principai; civilinio proceso dalyviai (teismas, byloje dalyvaujantys asmenys ir kiti proceso dalyviai); teismų kompetencija; bylinėjimosi išlaidos; procesiniai dokumentai ir jų teikimas; procesiniai terminai ir jų skaičiavimas; įrodymai ir įrodinėjimas bei ieškinys.

Dėstant temas remiamasi 2020 m. sausio 1 d. galiojusio Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso redakcija ir kitais naujausiais teisės aktais (Teismų, Prokuratūros, Advokatūros ir kitais įstatymais) bei aktualia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Konstitucinio Teismo praktika. Vadovėlyje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika pateikiama tik jeigu ji skiriasi nuo įstatymo normų arba jas paaiškina ir tie paaiškinimai yra svarbūs nagrinėjamojo instituto esmei suprasti.

Vadovėlis parengtas pagal bendruosius Vilniaus universiteto Teisės fakulteto patvirtintus vadovėlių standartus, turint tikslą užtikrinti, kad civilinio proceso teisę pradedančiam studijuoti studentui būtų suprantamai išaiškinami svarbiausi nagrinėjamų temų klausimai. Atsižvelgiant į šį tikslą vadovėlyje nepateikiama gilių mokslinių diskusijų ar išsamios teismų praktikos analizės. Siekiant, kad skaitantysis geriausiai suvoktų pagrindinius civilinio proceso teisės bendrosios dalies institutus, apsiribojama pagrindinių sąvokų ir doktrinos teorijų tyrimu bei svarbiausių teismų praktikos pavyzdžių aptarimu. Ši knyga yra skirta visų pirma teisės studentams, tačiau taip pat gali būti naudinga ir teisinį darbą dirbantiems asmenims ar žmonėms, kurie nori plėsti akiratį ir sužinoti, kaip yra nagrinėjamos civilinės bylos teismuose.

Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiama svarbiausių temos klausimų, kurie padės skaitytojui pasitikrinti ir įtvirtinti įgytas žinias. Po skyriaus klausimų nurodoma svarbiausia specialioji literatūra lietuvių kalba.

Vadovėlį „Civilinio proceso teisė. Bendroji dalis. 1 knyga“ galite įsigyti knygynuose „Akademinė knyga“, „Versmė“, „Vaga“, el. knygynuose patogupirkti.ltknygos.lthumanitas.ltvaga.lt.

Back to top button