Teismai

Teisėjų tarybos pareiškimas dėl Rusijos Federacijos institucijų veiksmų prieš Lietuvos Respublikos teisėjus

Teisėjų taryba, reaguojama į gruodžio 14 d. viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, kad Rusijos Federacijos Tyrimų komitetas pateikė kaltinimus dėl „žinomai neteisėto sprendimo Rusijos piliečių atžvilgiu“ Lietuvos teisėjams, nagrinėjusiems Sausio 13-osios bei kitų įvykių bylą, ir 2019 m. kovo 27 d. paskelbusiems nuosprendį buvusiems Sovietų Sąjungos pareigūnams dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų 1991 metų sausio 13-ąją Vilniuje ir, teigiama, kad Rusijos tyrėjai „ėmėsi būtinų veiksmų tarptautinei kaltinamųjų paieškai“, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininkę, Ministrę Pirmininkę, teisingumo, užsienio ir vidaus reikalų ministrus, prašydama pagal savo kompetenciją imtis efektyvių priemonių, kad būtų užtikrintas į neteisėtus procesus užsienio valstybėse įtrauktų Lietuvos teisėjų fizinis saugumas, užtikrintas tarptautinis pamatines teisines vertybes pažeidžiančių Rusijos Federacijos institucijų veiksmų pasmerkimas ir užkardymas.

Teisėjų taryba, kaip teismų ir teisėjų nepriklausomumą užtikrinanti teismų savivaldos institucija, smerkia Rusijos Federacijos institucijų veiksmus suverenios valstybės Lietuvos Respublikos pareigūnų – teisėjų – atžvilgiu. Teisėjų taryba yra įsitikinusi, kad nepriklausomos valstybės teisėjų persekiojimas dėl jų konstitucinių pareigų vykdymo negali būti toleruojamas ir pateisinamas, privalo būti pasmerktas tarptautiniu mastu.

Teisėjų taryba reiškia nuoširdžią padėką Lietuvos valdžios pareigūnams, kurie jau ėmėsi šio klausimo sprendimui reikalingų politinių veiksmų.

Teisėjų taryba pažymi, kad visuotinai pripažintos teisėjo nepriklausomumo garantijos draudžia bet kaip kištis į teismo vykdomą teisingumą, daryti menkiausią poveikį priimant teismo sprendimą, o taip pat ir persekioti teisėją dėl jo priimto sprendimo. Procesas Sausio 13-osios ir kitų įvykių byloje dar nėra pasibaigęs – byla nagrinėjama Lietuvos apeliaciniame teisme. Atsižvelgdama į susidariusią situaciją, Teisėjų taryba Rusijos Federacijos institucijų veiksmus vertina, kaip neteisėtus bandymus daryti tiesioginį spaudimą Lietuvos teismams, atliekantiems savo konstitucinę priedermę – vykdyti teisingumą.

Teisėjų taryba kreipėsi ir į užsienio partnerius – Europos teismų tarybų tinklą (ENCJ), konsultacinę Europos teisėjų tarybą,  Europos veiksmingo teisingumo komisiją – prašydama paramos.

 

Lietuvos teismų informacija

Back to top button