Teismai

LVAT kreipėsi į ESTT dėl Bendrijos muitinės kodekso ir šį kodeksą įgyvendinančio Komisijos reglamento nuostatų, susijusių su importuojamų prekių muitinės vertės nustatymu, išaiškinimo

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2020 m. lapkričio 3 d. nutartimi nutarė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą administracinėje byloje, kurioje nagrinėjamas mokestinis ginčas kilo dėl pareiškėjui – uždarajai akcinei bendrovei (Bendrovė) – įregistruotos skolos muitinei teisėtumo.

Šioje byloje Bendrovė siekia panaikinti Muitinės departamento sprendimu patvirtintą Vilniaus teritorinės muitinės patikrinimo ataskaitą, kuria Bendrovei buvo įregistruota skola muitinei, nusprendus pareiškėją bei prekių pardavėją laikyti susijusiais asmenimis ir Bendrovės importuotų prekių muitinės vertę nustatyti pagal muitinės prekių muitinio įforminimo informacinėje sistemoje esančius duomenis, nesivadovaujant Bendrovės importo deklaracijose nurodyta sandorių verte.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijai kilo klausimas dėl Bendrijos muitinės kodekso ir Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo reglamento nuostatų, įtvirtinančių „susijusių asmenų“ sąvoką, aiškinimo, kai nėra oficialių dokumentų, patvirtinančių verslo partnerystę ar kontrolę, tačiau objektyviais įrodymais pagrįstos sandorių sudarymo aplinkybės yra būdingos ne veikiant įprastinėmis ekonominės veiklos sąlygomis, bet labiau atvejais, kai tarp sandorio šalių egzistuoja ypač glaudūs ir dideliu abipusiu pasitikėjimu pagrįsti verslo santykiai, arba viena sandorio šalis kontroliuoja kitą, arba abi sandorio šalys yra kontroliuojamos trečiojo asmens.

Taip pat bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija nutarė išsiaiškinti, ar atitinkamos Bendrijos muitinės kodekso nuostatos turi būti aiškinamos kaip draudžiančios prekės muitinės vertę nustatyti pagal nacionalinėje duomenų bazėje esančią informaciją tik apie vieną tos pačios kilmės prekių, nors ir nepanašių, bet priskiriamų tai pačiai ES integruotojo muitų tarifo (TARIC) pozicijai, muitinę vertę.

Siekdama gauti atsakymus į nurodytus klausimus, LVAT teisėjų kolegija ir kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button