Institucijos

Paskelbta Europos Komisijos ataskaita dėl teisinės valstybės principo taikymo ir teisinės valstybės principo padėties Europos Sąjungoje

Vakar paskelbta Europos Komisijos pirmoji ataskaita dėl teisinės valstybės principo taikymo ir teisinės valstybės principo padėtis Europos Sąjungoje. Yra bendras ataskaitos dokumentas ir po to priedai, skirti situacijai kiekvienoje ES valstybėje narėje. Bendrai Europos Komisija didžiausią dėmesį skyrė teisinės valstybės principo įgyvendinimui Lenkijoje ir Vengrijoje. taip pat dėmesys skirtas Covid-19 pandemijai ir jos įtakai teisinės valstybės principui. Pabrėžta, kad labai svarbu dar labiau skaitmeninti teismuose vykdomas procedūras. Taip pat aptariamos vykstančios teismų sistemos reformos valstybėse narėse.

Ataskaitoje apie Lietuvą pasisakyta, kad Lietuvos teisingumo sistemoje vykdoma nemažai reformų, susijusių su teisėjų skyrimu, Aukščiausiojo Teismo struktūra ir teismų žemėlapiu. Atrodo, kad šios reformos daro teigiamą poveikį teisingumo sistemos veiksmingumui ir kokybei. Paminėta, kad Konstitucinis Teismas nustatė, kad Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko atleidimas iš pareigų prieštarauja Konstitucijai.

Aiškiai pasakyta, kad Lietuva – viena iš nedaugelio valstybių narių, kur visuose teismuose galima naudotis elektronine bylų valdymo sistema ir teismų statistika. Daugumoje teismų taip pat galima naudotis elektroninėmis priemonėmis, skirtomis byloms perduoti, šaukimams įteikti arba proceso etapams stebėti.

Atkreiptas dėmesys, kad atlikęs tyrimą, Seimo kontrolierius siūlė Teisingumo ministerijai skirti dėmesį į būtinybę užtikrinti, kad nacionalinėje teisėje būtų tinkamai įtvirtinta nekaltumo prezumpcija, kad tariamieji ir kaltinamieji teisme arba visuomenėje nebūtų pateikiami kaip kalti asmenys, prieš juos viešai naudojant fizinio suvaržymo priemones. Paminėta, kad dėl 2019 m. pateikto Advokatūros įstatymo pakeitimų projekto Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) pateikė įspėjimą, kad šis pakeitimų projektas gali būti nesuderinamas su advokatų ir klientų tarpusavio bendravimo konfidencialumo principu. Šis susirūpinimą keliančiu laikytas pakeitimų projektas nebuvo priimtas.

Back to top button