Institucijos

Europos Komisija pradeda nacionalinių kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlių sąveikiųjų tinklų sietuvo paslaugos bandymus

Siekdama visapusiškai išnaudoti mobiliųjų artimų kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlių potencialą, kad būtų užkirstas kelias koronaviruso perdavimui ir išgelbėtos gyvybės, Komisija kuria sąveikiųjų tinklų sietuvo, kuris susietų nacionalines programėles visoje ES, paslaugą. Šiandien pasiektas svarbus etapas: grupė valstybių narių pradeda infrastruktūros bandymus. Komisija pradėjo Čekijos, Danijos, Vokietijos, Airijos, Italijos ir Latvijos oficialių programėlių vidinių serverių ir naujai sukurto tinklų sietuvo serverio sąveikos bandymus.

Kovodamos su koronavirusu, dauguma valstybių narių sukūrė nacionalinę kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlę arba planuoja tai padaryti. Kurdama sąveikiųjų tinklų sietuvo paslaugą Komisija vadovaujasi valstybių narių susitarimu dėl techninių specifikacijų, kad būtų rastas europinis sprendimas ir taip užtikrinamas saugus keitimasis informacija tarp decentralizuota struktūra grindžiamų nacionalinių kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlių vidinių sistemų. Tai apima beveik visas tokias ES įdiegtas programėles.

Tinklų sietuvas – skaitmeninė infrastruktūra, užtikrinanti informacijos perdavimą tarp nacionalinių taikomųjų programėlių vidinių serverių, todėl programėlės sklandžiai veiks ir tarpvalstybiniu mastu. Taigi naudotojams reikės įsidiegti tik vieną programėlę ir jie vis tiek galės pranešti apie teigiamą užkrato testo rezultatą arba gauti perspėjimą, net jei keliaus į užsienį.

Tinklų sietuvas veiksmingai gaus ir perduos sutartinus identifikatorius tarp nacionalinių programėlių, kad būtų kuo labiau sumažintas duomenų, kuriais keičiamasi, kiekis ir kartu sumažintas naudotojų duomenų naudojimas. Tinklų sietuvas netvarkys jokios kitos informacijos, išskyrus nacionalinių programėlių sukurtus sutartinius raktus. Informacija, kuria keičiamasi, yra pseudoniminė, užšifruota, saugoma minimumų laikotarpį ir tik tiek, kiek reikia užkratui atsekti. Sietuvas neleidžia nustatyti asmens tapatybės.

Tinklų sietuvą kuria ir diegia „T-Systems“ ir „SAP“. Jis bus eksploatuojamas iš Komisijos duomenų centro Liuksemburge. Jis pradės veikti spalio mėn., kai bus baigti bandymai.

Nuo koronaviruso pandemijos pradžios valstybės narės, remiamos Komisijos, vertino kovai su krize skirtų skaitmeninių sprendimų veiksmingumą ir saugumo, privatumo bei duomenų apsaugos aspektus. Visiškai ES taisykles atitinkančios ir gerai suderintos kontaktų atsekimo programėlės gali būti itin svarbios visais krizės valdymo etapais, ypač šiuo metu, kai dauguma šalių laipsniškai atšaukia socialinių kontaktų ribojimo priemones. Jos gali papildyti esamus apklausa grindžiamus kontaktų atsekimo metodus ir padėti nutraukti viruso plitimą. Taigi, jos gali padėti išgelbėti gyvybes.

E. sveikatos tinklui priklausančios valstybės narės, reaguodamos į koronaviruso pandemiją ir remiamos Komisijos, parengė ES priemonių rinkinį, skirtą kontaktų atsekimo ir įspėjimo mobiliųjų programėlių naudojimui. Jį papildė mobiliųjų programėlių duomenų apsaugos gairės. Rinkinys parengtas laikantis Komisijos rekomendacijoje nustatyto bendro suderinto požiūrio į laipsnišką izoliavimo priemonių atšaukimą. Siekdamos užtikrinti, kad kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlės taip pat veiktų tarpvalstybiniu mastu, gegužės mėn. valstybės narės, padedamos Komisijos, susitarė dėl sąveikos gairių, birželio mėn. – dėl techninių specifikacijų, ir Komisija priėmė įgyvendinimo sprendimą, kuriuo nustatomas tinklų sietuvo paslaugos kūrimo teisinis pagrindas.

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button