Teismai

Teismas patenkino S. R. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 26 d. išsprendė ieškovės S. R. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovės S. R. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Seimui, atstovaujamam Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, ir Lietuvos Aukščiausiajam Teismui dėl atleidimo iš pareigų pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos Prezidentas, atstovaujamas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos.

Ieškovė S. R. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti jos atleidimą iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigų neteisėtu – nuo Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 2848 įsigaliojimo momento ir grąžinti ją į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigas. Ieškinio reikalavimui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – grąžinti ją į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigas, iki bus priimtas teismo procesinis sprendimas dėl ginčo esmės.

Ieškovė taip pat prašė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. XIII-2848 „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos S. R. atleidimo iš šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 112 straipsnio 2 ir 5 dalims, 115 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybės, valdžių padalijimo, teismo ir teisėjų nepriklausomumo bei atsakingo valdymo principams.

Teismas konstatavo, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra siejamas su teisinių santykių laikinu sureguliavimu, asmenų teisių apsaugos ir ginčo teisinių santykių normalaus funkcionavimo užtikrinimu, kol nėra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas.

Teismas vertino, kad egzistuoja sąlyga, pagrindžianti būtinybę išlaikyti iki Seimo nutarimo buvusią padėtį. Teismas sutiko su ieškove, kad tokiu būdu būtų išvengta šiuo atveju tikėtinų teismų sistemos nepriklausomumo pažeidimų.

Teismas taip pat sprendė, kad susiklosčiusios faktinės situacijos laikinai nesureguliavus, būtų sutrikdyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo darbo organizavimo tvarka bei yra tikimybė, kad kiltų neproporcinga žala, susijusi Lietuvos valstybės turtiniais interesais. Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, skyriaus pirmininkas skiriamas penkeriems metams, todėl atstatyti padėties, buvusios iki ieškovės atleidimo iš skyriaus pirmininko pareigų gali tapti neįmanoma.

Teismas vertino, kad Konstitucinio Teismo 2020 m. gegužės 28 d. sprendime Nr. KT298-S93/2020 pateikti išaiškinimai, susiję su Seimo nutarimo galiojimu ir jo laikinu sustabdymu, nekliudo ginčą nagrinėjančiam bendrosios kompetencijos teismui taikyti ieškovės šioje byloje prašomą laikinąją apsaugos priemonę.

Teismas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir nutarė grąžinti S. R. į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigas, iki bus priimtas teismo procesinis sprendimas dėl ginčo esmės. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Be to teismas, tenkindamas S. R. prašymą, nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. XIII-2848 „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos S. R. atleidimo iš šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 112 straipsnio 2 ir 5 dalims, 115 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybės, valdžių padalijimo, teismo ir teisėjų nepriklausomumo bei atsakingo valdymo principams. Priimdamas nutartį, teismas sustabdė bylą iki kol Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išnagrinės prašymą.

Vilniaus apygardos teismo informacija

Back to top button