Teismai

EŽTT: anksčiau teistų asmenų privačių duomenų saugojimas neterminuotai pažeidžia EŽTK

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) šiandien priimtame sprendime byloje Gaughran prieš Jungtinę Karalystę pripažino Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnio pažeidimą (teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), nes dėl Šiaurės Airijoje buvo nustatyta, kad teisėsaugos institucijų duomenų bazėse anksčiau teistų asmenų privatūs duomenys – DNR profilis, pirštų atspaudai, nuotraukos –  yra saugomi neterminuotą laiką.

EŽTT pasisakė, kad tokia tvarka, kai suinteresuoto asmens prašymu jokiais atvejais, neatsižvelgiant į asmens padaryto nusikaltimo sunkumą, laiką, praėjusį nuo nusikaltimo padarymo, nuteistojo amžių, asmenybės pokyčius, negali būti peržiūrimas teisėsaugos institucijų sprendimas dėl privačių asmens duomenų neterminuoto saugojimo, pažeidžia  EŽTK reikalavimus. Šioje byloje asmuo buvo teistas už vairavimą automobilio esant neblaiviam.

Atkreiptas dėmesys, kad Anglijoje ir Velse yra nustatyti terminai, atsižvelgiant į nusikaltimų sunkumus. Lyginamuoju aspektu pasisakyta, kad iš Europos Tarybos valstybių Kipre, Airijoje, Šiaurės Makedonijoje ir Juodkalnijoje taip pat nėra nustatyti terminai teistų asmenų privačių duomenų saugojimui.

Back to top button