LTD naujienos

LTD nuomonė dėl Lietuvos Respublikos Vyriausiosios etikos komisijos įstatymo pakeitimų

Lietuvos teisininkų draugija (LTD) nepritaria Seime svarstomiems Lietuvos Respublikos Vyriausiosios etikos komisijos įstatymo pakeitimams, kuriais siūloma nustatyti, kad LTD teikia ne du, o vieną kandidatą į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) ir suteikiant vieną kandidatą teikti Nevyriausybinių organizacijų tarybai.

LTD nuomone, įstatymo pataisomis bandoma siekti didesnės vykdomosios valdžios įtakos VTEK veiklai. Nevyriausybinių organizacijų taryba nėra nevyriausybinė organizacija, ji yra patariamoji institucija, užtikrinanti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką. Pagal Nevyriausybinių organizacijų Tarybos nuostatus ir sudėtį tvirtina Vyriausybė, pusę jos narių sudaro vykdomosios valdžios institucijų atstovai, todėl nuostata, kad kandidatą į VTEK narius teikia Taryba sudaro prielaidas nepagrįstai didinti vykdomosios valdžios įtaką formuojant VTEK.

LTD atkreipia dėmesį į tai, jog įstatymo pataisas skubama priimti, nepaisant LTD iki Seimo 2019 07 09 d. plenarinio posėdžio pateiktos argumentuotos pozicijos, nepateikiant LTD raštiškų argumentų visiems Seimo nariams susipažinti bei labai skubant (netgi pakeičiant Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto 2019 07 10 d. posėdžio darbotvarkę, kai paskutiniu posėdyje numatytas svarstyti klausimas paankstinamas ir svarstomas pirmuoju klausimu, apie tai net neinformuojant suinteresuotų pusių).

Back to top button