Institucijos

ES požiūris į Pasaulio prekybos organizacijos reformą ir derybas

ES Taryba aptarė Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) reformos ir joje vykstančių derybų padėtį. Visų pirma Komisija informavo ministrus apie savo naujausias iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti visapusišką ES požiūrį į visų pagrindinių PPO funkcijų modernizavimą: taisyklių nustatymą, stebėseną ir ginčų sprendimą.

Kalbant apie Apeliacinio komiteto krizę, Taryba sutarė, kad ES turėtų užmegzti ryšius su kitomis PPO narėmis dėl laikino sprendimo, kuriuo išsaugomas privalomas PPO ginčų sprendimo sistemos pobūdis ir du sprendimų priėmimo lygiai. Taryba taip pat priėmė derybinius nurodymus, kuriais formuojama Europos Sąjungos pozicija ir suteikiamos gairės Komisijos veiksmams daugiašalėse derybose PPO dėl elektroninės prekybos. 2019 m. sausio mėn. vykstant Davoso Pasaulio ekonomikos forumui Europos Sąjunga ir 48 kitos PPO narės nusprendė pradėti derybas, kad nustatytų pasaulines elektroninės prekybos taisykles.

Rumunijos verslo aplinkos, prekybos ir verslumo ministras Ștefanas Radu Oprea teigė: “Taryba palankiai vertina JAV sprendimą 180 dienų atidėti tarifų taikymą importuojamiems automobiliams, tačiau griežtai atmeta teiginį, kad ES automobilių eksportas kelia grėsmę JAV nacionaliniam saugumui. Tikime, kad abiem šalims naudingas ir su PPO suderinamas sprendimą galima rasti taikant ribotą prekybos susitarimą dėl pramoninių prekių, remiantis 2019 m. liepos mėn. pareiškimu. ES yra pasirengusi ir nori dalyvauti konstruktyviose derybose”.

Komisija informavo Tarybą apie naujausius pokyčius ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų prekybos santykiuose, visų pirma atsižvelgiant į ES ir JAV vykdomosios darbo grupės darbą, taip pat į vykstančias derybas dėl atitikties vertinimo ir tarifų pramoninėms prekėms panaikinimo.

Ministrai taip pat pasinaudojo šia proga, kad pateiktų pastabų dėl naujausio JAV sprendimo 180 dienų atidėti tarifų taikymą importuojamiems automobiliams, kol bus užbaigtos derybos dėl susitarimo, kuriuo siekiama spręsti ES automobilių importo į JAV klausimą.

2019 m. balandžio mėn. Taryba patvirtino įgaliojimus Komisijai pradėti derybas su JAV dėl tarifų pramoninėms prekėms panaikinimo ir dėl atitikties vertinimo, remiantis 2018 m. liepos mėn. bendru pareiškimu, dėl kurio susitarė Pirmininkas J.C. Junckeris ir Prezidentas D. Trumpas.

Taryba buvo informuota, kad iki 2019 m. birželio mėn. pabaigos planuojama priimti ir pasirašyti ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimą ir investicijų apsaugos susitarimą.

 

ES Tarybos informacija

Back to top button